Förening minns dem som stupade

Viktigt. Ulla Nordström säger att Svenskfinlands krigsänkebarn fyller en viktig funktion och konstaterar att många inte hade diskuterat ämnet förrän de hittade föreningen. Bild: Jesper Sundström

Över 20 000 soldater finländska soldater hade stupat när vinterkriget tog slut i mars 1940 och siffran var betydligt större när fortsättningskriget avslutades några år senare. På samma gång blev tusentals personer änkor, men dem talades det inte lika mycket om.

När de långa krigsåren äntligen var över i Finland var samhället sig inte längre likt. Drygt 90 000 finländska soldater hade stupat och 30 000 av dem var gifta vilket innebar lika många krigsänkor. De...