Förenade krafter för naturfostran

Bild: Johanna Lemström

Stiftelser och skolor behöver nu träda till för att Ekenäs naturum ska få en fortsättning i någon form.

Sensommaren 2018 kom beskedet att Ekenäs naturum är hotat. Redan den sommaren hade naturum haft kortare öppettider. Beskedet om att Forststyrelsen vill stänga naturum väckte en folkstorm. Naturumet so...