Föremålen öppnar dörren till det förflutna

Berättelsen bakom. Den huvudlöse soldaten är ett av föremålen som presenteras i Hangö museums färska bok. Statyn leder in läsaren i historien om både konstnären Ilmari Wirkkala och Hangöföretaget Granit. Bild: KSF-arkiv

Där land & hav möts är Hangö museums hyllning till både Finlands jubileumsår och Hangös historia. Samtidigt fyller boken ett tomrum och ger ett helt nytt grepp på lokalhistorien.

Bok: Där hav & land möts. Hangös historia genom museets samlingar. Författare: Laura Lotta Andersson, Linda Svennblad och Kim Kidron. Utgivare: Hangö museum, 204 sidor.

Efter en paus på fyra år har Hangö museum igen gett ut ett eget verk som djupdyker i Hangös mångsidiga historia. Där hav & land möts sticker dessutom ut jämfört med tidigare böcker, som främst riktat in sig på någon enskild epok, person eller verksamhet. Nu ger Hangö museum ut ett verk som sammanfattar Hangös förflutna, men inte som en enhetlig historia utan genom utvalda nedslag genom seklerna. Ett sådant verk, dessutom på tre språk, har varit efterfrågat.

Samtidigt tar museet även chansen att presentera bredden på sina magasinerade föremål, särskilt då Hangö fotfarande väntar på sin efterlängtade basutställning om stadens historia.

Trendigt grepp

Målsättningarna med Där hav & land möts är därmed många. Trots höga mål har de tre författarna, museichef Laura Lotta Andersson, museiamanuens Linda Svennblad och museimästare Kim Kidron, lyckats skapa ett intressant tillägg i mängden litteratur om Hangö förr och nu.

Museet har lyckats med ett inte helt vanligt, men visserligen något trendigt, grepp på historia. Huvudgreppet är att återberätta historiska skeenden på Hangö udd genom korta texter och med utgångspunkt i ett föremål eller ett fotografi ur museets samlingar. Totalt har museet samlat på sig över 13 000 föremål och 25 000 fotografier genom sin drygt 100-åriga historia, och precis såsom museet enbart kan visa en liten del av dessa i sina utställningsutrymmen, får också enbart en bråkdel plats i den färska boken.

Något för var och en

Det första föremålet i boken är en cylinderhatt som härstammar från Sandö gård. Förutom att vara ett av de äldre föremålen i museets samlingar har hatten en viktig symbolisk roll. Hatten gavs nämligen som gåva till "ett blivande museum" år 1909, det museum som snart skulle grundas av Hembygdsforskningens vänner i Hangö.

Efter cylinderhatten följer ett femtiotal korta texter om personer, byggnader, händelser, evenemang och annat som har påverkat stadens historia och dess invånares vardag, kopplade till föremål och fotografier. De första decennierna efter stadens uppkomst 1874 stjäl mycket av rampljuset, och samtidigt får läsaren vetskap om ett flertal intressanta föremål som gömmer sig i Hangö museums samlingar.

Bredden på berättelserna lär fånga både den läsare som ville ta sig an helheten och den som kanske enbart söker efter något visst föremål eller en historia kring det.

Ända in i samtiden

Bokens få svagheter handlar mera om det visuella och språkliga än innehållet och upplägget. Den visuellt tilltalande pärmen skulle gärna få kännas av även inne i boken. På sina håll skulle språket också ha mått gott av mera livfullhet, vilket skulle ha gjort de korta texterna än mer slående och ha förmedlat en djupare känsla av en tidsresa genom sekler av lokalhistoria.

Sammanfattat är Där hav & land möts ändå ett välgjort verk med diger bakgrundsforskning. I drösen litteratur om Hangö, Hangöbor och Hangöfenomen är boken ett välkommet tillskott.

Även om nedslagen gör det något svårt för läsaren att skapa sig en kronologi över händelserna, lär var och en hitta någon ny och fascinerande historia om Hangö, på resan från den första stadsplanen och flaggan från SS Express II till maskerader på HUS och Restaurang Jonathans meny. Samtidigt ger boken en annorlunda översikt över Hangös spännande historia, ända in i vår samtid och museets aktuella arbete med att dokumentera nutiden.

Christoffer Holm

Mer läsning