Föregångare och folkbildare

Olika skeden. Marketta Wall kan bibliotekets historia på sina fem fingrar. Hon minns också att det var en träffpunkt då hon flyttade till Hangö på 1970-talet. Bild: Johanna Lindholm

Hangö stadsbibliotek har från början spelat en viktig roll som en demokratisk institution. Fortfarande är kärnverksamheten stark, medan digitaliseringen bjuder på såväl möjligheter som utmaningar.

– Det som jag finner fascinerande, är att Hangö fick ett eget bibliotek endast två år efter att staden grundades 1874.Det säger nuvarande bibliotekschef Milla Kuronen begrundande, i samband med att pe...