Förbundet förvaltar vår sångskatt

Gåva. Bo Wessman, Börje Broberg och Ulla Holmström visar upp den tavla med sången Slumrande toner som Västra Nylands sång och musikförbund fick av Vasabygdens sång- och musikförbund till sitt 70-årsjubileum. Bild: Lina Enlund

Ett jubileum pågår hela året, resonerade Västra Nylands sång- och musikförbund som firar sina 100 år i två etapper.

Den första jubileumssatsningen går av stapeln på lördag klockan 16, då 75 vuxna sångare plus tjugo sångare ur barnkören Sångsnäckan uppträder i Ekenäs kyrka. Jubileumskören framför tillsammans med solister och musiker tre nytonsatta verk av Teddy Granroth. Texten till verken är skrivna av sångare från olika körer inom Västra Nylands sång- och musikförbund (VNSMF).

– Vi efterlyste texter av sångare och nu uruppförs verken. Dessutom sjunger jubileumskören verket Förklädd Gud, som vi sjungit tidigare och gärna sjunger på nytt, säger Börje Broberg, ordförande för VNSMF.

– Men vi ville också ge möjlighet för alla våra körer att uppträda som körer. Därför kom vi fram till att dela upp vårt jubileum i två helt olika konserter. Den andra ordnar vi i höst, och då får alla körer i förbundet en egen avdelning, säger förbundets sekreterare Ulla Holmström.

Sången blev medelålders

Västra Nylands sång- och musikförbund delar de första femtio åren av sin historia med Västnyländska ungdomsringen, som också jubilerar under samma veckoslut. Programmet är koordinerat så att de som vill kan delta i både ringens solenna akt på dagen, VNSMF:s konsert och ringens kvällstillställning. I början var det uttryckligen musiken som spelade den största rollen i Västnyländska ungdomsringens verksamhet.

– Sångfesterna rullade på ända fram till krigen. 1948 kom delningen, då en del av de aktiva ville syssla med annat än sång. Främst var det teaterintresset som kommit till och fordrat mera plats i verksamheten, säger Bo Wessman, som skriver VNSMF:s hundraårshistorik.

Också efter delningen fortsatte sångfesterna, speciellt under Sigurd Snåres tid vid rodret. Även sångarting och Sångens dag firades länge, men så småningom tunnades verksamheten ut.

– Ungdomen for förut gärna på sångfester, det var där man fick träffa folk och umgås. Men under 1950-talet förändrades ungdomskulturen. Ungdomen ville sjunga Bill Haley och Pat Boone, medan förbundet var ganska konservativt, säger Wessman.

– Sången blev i händerna på medelålders och äldre, och där har den blivit.

Samlande funktion

Och visst är medelåldern i Västra Nylands sång- och musikförbund fortfarande rätt hög men ivern har inte dött ut.

– Entusiasmen för sång och musik finns fortfarande kvar och brinner i folk, säger Wessman.

Som Börje Broberg uttrycker sig i artikeln om VNSMF i Västnyländsk årsbok 2017: "Min fasta tro är att körsången har sina trogna utövare också i framtiden. I alla sammanhang finns det toppar och dalar i intresset, körsångens nästa topp kan komma närsomhelst och då ska vi vara beredda."

Också den samlande funktionen är viktig för körsångare på lokalplanet.

– Förbundet samlar sångarskatten i regionen och ger möjligheter till gemensamma satsningar då det finns intresse och möjlighet. Många har ifrågasatt förbundets betydelse, men jag hävdar att just de lokala förbunden har en viktig funktion, säger Holmström.

– Jag skulle säga att förbundet mår bra. Vi har inte så många uppgifter, men dem vi har vill vi driva på. Bland annat har vi möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd till körer med olika slags projekt, säger Broberg.

Varierad profilering

En fördel med ett körförbund med fristående körer är också att det ger de enskilda körerna möjlighet att profilera sig med en egen typ av repertoar. Tidigare, då körerna fungerade under ungdomsföreningarna, var körerna också mer lika varandra än nu.

– Vår kör till exempel sjunger nästan allt annat än traditionell körrepertoar, säger Holmström, som sjunger i Degerby bortblandade kör.

– Medan vi är mer traditionella, säger Broberg om sin kör, Västnyländska kammarkören.

Broberg har sjungit i kammarkören sedan mitten av 1990-talet och säger att körsången har blivit en omistlig del av hans liv.

– Det började tack vare en envis musiklärare i Borgå lyceum. Han ville inte släppa oss som hade sångröst utan såg till att vi var med och sjöng. När jag började studera i Åbo fortsatte jag i Brahe Djäknar. Så småningom blev det så att det inte gick att vara utan, det hör till, säger han.

Ulla Holmström håller med.

– Sammanhållningen och alla trevligheter man sysslar med – större projekt och resor, det är beroendeframkallande.

– Det är ett enkelt sätt att utföra musik om man inte är så begåvad att man kan syssla med instrument, säger Wessman.

Består av nio körer: Degerby bortblandade kör, Ekenäs manskör, damkören Girls'n Qvinns, Hangö damkör, Hangö manskör, Manskören Raseborg, Sångföreningen Cajorna, skolkören Sångsnäckan och Västnyländska kammarkören.

Grundades den 25 mars 1917.

Firar 100-årsjubileum med konsert lördagen den 25 mars kl. 16 och lördagen den 21 oktober klockan 16.

250 medlemmar har Västra Nylands sång- och musikförbund

Mer läsning