Förändring

För att som högskola vara delaktig i en föränderlig värld, vara med och stöda och möjliggöra utveckling, krävs förändringsförmåga, flexibilitet och kreativitet såväl på organisations- som på individnivå.