Föräldrar vill att staden ändrar principer för skolskjutsar

Uteslutet. Annette Ström konstaterar att det inte kommer på fråga att låta dottern vandra över tre kilometer till skolskjutsen i ur, skur och mörker. Bild: Privat

Raseborgs stad står snart inför upphandling av skoltransporterna. Innan upphandlingen påbörjas vill föräldrarna Annette Ström och Susanne Karlsson att staden ser över sina principer för skolskjutsar.

Raseborgsborna Annette Ström och Susanne Karlsson har startat ett medborgarinitiativ för att få till stånd en ändring av Raseborgs principer för skolskjutsar. Initiativet är riktat till stadsstyrelsen och bildningsnämnden i Raseborg.

Ström och Karlsson anser dels att principerna är för hårda, dels att de är ojämlika – och det rimmar väldigt illa med att staden utlyst sig till en barnvänlig stad genom ett beslut i stadsfullmäktige.

"Gått för långt"

Båda har barn som behöver skjuts till sina skolor. Prästkullabornas Annette Ströms och Patrik Lundbergs dotter Isabelle borde, enligt stadens anvisningar, gå drygt tre kilometer från sin hemadress till Malmåsa föreningslokal för att komma till den hållplats dit skoltaxin kommer och hämtar upp elever.

Till saken hör att vägen är otrygg, det bor inga människor längs sträckan och under årets mörka period är skolvägen väldigt mörk eftersom den inte är upplyst. I området – till och med på familjens gård – har dessutom varg setts flera gånger, säger Annette Ström.

– Titt som tätt ser vi vargen. Det har gått för långt. Vi kräver trygghet för barnen och en trygg skolresa.

Hon har själv provgått sträckan som hennes dotter förutsätts promenera varje skolmorgon, i ur och skur. Att utsätta barnet för det är inte ett alternativ, i stället kör endera föräldern henne till Malmåsa.

– På morgonen går det ju bra, men på eftermiddagen är vi på jobb. Det är tur att det finns mor- och farföräldrar, säger Annette Ström.

Ström och Karlsson föreslår att den sträcka som eleven förutsätts gå till den ordnade skoltransporten förkortas, om eleven har totalt över 10 kilometer skolväg och skolvägen inte har vägbelysning eller gång- och cykelväg. De föreslår att sträckan i de här fallen blir en halv kilometer för elever i årskurs 1–3 och att den för elever i årskurs 4–5 ändras till en kilometer.

Efterlyser smidighet

Susanne och Markus Karlsson bor i Öby och de förutsätts skjutsa sina barn själva, ända fram till de skolor som staden anvisat som barnens närskolor.

Att föräldrarna jobbar tar staden inte hänsyn till. I slutet av augusti, strax efter skolstart, var Karlssons ganska uppgivna och konstaterade att stadens frånskriver sig sitt ansvar genom att erbjuda kilometerersättning (VN 24.8).

Den motivering som staden uppgett för att inte ordna skolskjuts åt Karlssons barn är att det "inte är möjligt inom befintliga upphandlade rutter".

Det här är en annan aspekt som Annette Ström och Susanne Karlsson tagit fasta på i medborgarinitiativet.

– Upphandlingen måste möjliggöra smidighet. Om behoven ändrar under upphandlingsperioden så ska transporterna kunna ändras. Grunden för upphandlingen ska vara att alla elever som behöver skoltransport under avtalsperioden beaktas och att ingen elevs transportbehov lämnas utanför, konstaterar de.

Just nu ligger familjen Karssons fall dels i Förvaltningsdomstolen som ett besvär, dels hos Västra Finlands regionförvaltningsverk som ett klagomål.

På Västra Finlands regionförvaltningsverk säger jurist Thomas Sundell, specialist på rättsskydd, att Raseborgs stad kommer att få en begäran om en utredning av fallet.

– Därefter ber vi om ett bemötande av dem som lämnat in klagomålet.

Någon exakt tidtabell kan han inte ge, men säger att instansen har en genomsnittlig behandlingstid på åtta månader.

Samlar namn

Nu samlar familjerna in namn inom ramen för sitt initiativ. Bakom initiativet står också föreningarna Höjdens hem och skola i Tenala och Hem och skola i Snappertuna.

Namninsamlingen finns på nätet och dessutom kommer blanketter att finnas på olika ställen i staden, bland annat på Kulturhuset Karelia i Ekenäs och Luckan Raseborg i Karis.

Den som vill delta i namninsamlingen som syftar till att ändra Raseborgs principer för skolskjutsar hittar namnlistor på en rad ställen:

Skafferiett i Bromarv, Malmåsa i Prästkulla, Sale i Tenala, K-market i Svartå, K-market i Fiskars, Delitukku i Pojo, Luckan Raseborg i Karis och Kulturhuset Karelia i Ekenäs

Dessutom har Hem och skola i Snappertuna och Höjdens Hem & skola i Tenala listor.

På nätet hittar man listan här: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6240

Mer läsning