Föräldrar till missbrukande barn ska inte känna skam – " Man är inte är ensam"

Bild: Mostphotos

När skolorna fungerar på distans är det färre vuxna som dagligen ser barn och unga som mår dåligt. Därför är det också svårare att nå unga missbrukare i tid. Det här oroar personalen inom missbrukarvården.

Missbrukarvården i Raseborg får oftast sina underåriga klienter via Barn- och familjetjänster eller barnskyddet. När polisen påträffar en underårig som är påverkad av alkohol eller droger gör de en ba...