Föräldrar oroade över skolbarnens säkerhet

Säkerhet. Skolans personal ber alla som upplever något misstänksamt på skolgården kontakta skolans personal. Bild: HT Arkiv

I Hangö är föräldrar till barn som går i Centralskolan oroade för barnens säkerhet. En man som tros ha varit påverkad av alkohol eller droger lär ha vistats obehörigt på skolgården. Från skolan har man inte varit medveten om situationen förrän i tisdags, men tar saken på allvar.

På ett diskussionsforum på Facebook har debattens vågor gått heta efter att föräldrar uppmärksammat problemet med en obehörig vuxen, som rör sig på området axeln Hyllis–Centralskolan–K-Supermarket.

Personen lär flera gånger ha tagit sig in på Centralskolans gård och in i skolan. De som sett honom säger att han verkar påverkad av alkohol eller droger och uppträder förvirrat. Det förekommer också obekräftade uppgifter om att personer skulle vara döv eller stum.

Dagens värld är inte trygg

En av dem som agerat är föräldern Jan-Niclas Jansson. Han har två barn i skolan på årskurs två och fem. Han har på nättjänsten Wilma uppmanat skolan att ta tag i problemen:

– Jag är inte bara upprörd, jag kokar, säger han. Skolan måste ta tag i det här.

På Wilma skriver Jansson att han kontaktar polisen om inte skolan vidtar åtgärder.

– Vi lever inte inbäddade i bomull i dagens värld. Det är endast en tidsfråga innan något händer.

Jansson säger att han inte hört att något ännu skulle ha hänt, men barnen har pratat om mannen hemma.

– Jag har förbjudit dem att närma sig eller prata med den här personen.

Kontakta genast skolan

När VN kontaktar Centralskolans rektor Monica Lönnqvist, är hon hemma på grund av sjukdom, men har kontaktats av föräldrar. Bildningschef Karl-Erik Gustafsson är på semester och kunde därför inte nås.

– Från skolans sida har vi inte varit medvetna om problemet innan den här diskussionen seglade upp.

Enligt Lönnqvist informerades man i går om att några sjätteklassare kontaktat en lärare för att det fanns en man på skolgården som uppträdde konstigt.

När Lönnqvist gick hem lite senare var mannen inte kvar.

– Vi kan inte utan orsak förbjuda vuxna att vara på skolgården. Under rasterna har vi alltid en lärare och ibland också en assistent som rastvakt.

– Vi tar situationen på allvar. Om folk ser någon uppträda hotfullt eller upplever något misstänkt ber vi dem genast kontakta skolan så att vi kan vidta åtgärder. Men vi kan inte heller agera utifrån enbart rykten, säger hon.

Skolan har nu formulerat anvisningar i fallet som satts ut på Wilma.

Hon önskar nu att myndigheterna kontaktar skolan ifall de finner bevis på att det finns skäl till att skärpa säkerheten.

Polisanmälan krävs för polisens ingripande

Vid Raseborgs polisstation säger kommissarie Maria Sainio, att polisen inte fått någon anmälan i fallet.

– Utan en polisanmälan kan vi inte göra så mycket. Men får vi en anmälan så utreder naturligtvis saken.

Sainio har bekantat sig med Facebooktråden och också några poliser från Hangö hade sett meddelandena på Wilma.

– I sådana fall som vi får en polisanmälan samarbetar vi förstås med skolan.