För mycket ätlig mat kastas bort

En utredning visar att hushållen i Finland varje år slänger 120–160 miljoner kilogram mat. Upp till hälften av den maten hade fortfarande varit ätbar. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det finns orsak att förbättra sorteringen av bioavfall. Miljoner kilogram matsvinn och bioavfall hamnar nämligen på fel ställen. Dessutom kunde en hel del av maten ätas upp i stället för att slängas.

Konsumentföreningen Sydspetsens konsumenter är kritisk till att vi slänger alltför mycket ätlig mat. Vi borde också bli bättre på att sortera bioavfall. Därför samarbetar Sydspetsens konsumenter och a...