För kvinnors bästa i ett halvt sekel

Givande. Pirkko Grönroos och Maj-Len Söderlund drar sig till minnes resor och andra evenemang som de varit med om inom klubben. Bild: Lina Enlund

Raseborgs zontaklubb ger sina medlemmar ett nätverk med kvinnor i olika åldrar och från olika yrkesgrupper.

– Jag kom med i klubben för ett år sedan. Här kan man kombinera nytta med nöje. Jag vill arbeta för jämställdhet, säger 23-åriga Anita Westerholm i Ekenäs.

Hon är för tillfället den yngsta medlemmen i Raseborgs zontaklubb, som fyller 50 år i år.

Zonta är en internationell organisation som jobbar för kvinnors rätt och välbefinnande.

Inför jubileet som kommer att firas internt i sommar sitter ordförande Pirkko Grönroos med en av klubbens hedersmedlemmar, Maj-Len Söderlund, och bläddrar i fotoalbum. De minns då klubben förde mediciner och andra vårdartiklar till Ösel, i början på 1990-talet.

– Klubben i Ekenäs började en gång i tiden med kvinnliga lärare och hälsovårdsmänniskor. Ganska länge var det en klubb för kvinnor i ledande position men så är det inte längre, säger Maj-Len Söderlund, som blev medlem 1985.

Olika åldrar, olika yrken

För henne var klubben en inkörsport till att lära känna människor utanför det egna yrkesområdet.

– Klubben har gett mig kontakter runtom i världen och gjort det möjligt för mig att resa till olika platser.

Pirkko Grönroos instämmer.

– För mig är det viktigt att det är en internationell organisation, det vi gör har betydelse utanför den egna kommunen, det har en betydelse för kvinnor i världen, säger Pirkko Grönroos, som är klubbens ordförande.

Hon lyfter fram att hon fått livslånga kontakter både internationellt och lokalt.

– Det är ett nätverk som är världsomfattande. Du kan alltid kontakta en annan zonta runtom i världen. Lokalt öppnade zonta en möjlighet för mig att vara aktiv i närsamhället och arbetslivet.

Anita Westerholm säger att kontakterna hon får via klubben är viktiga.

– Jag har kommit i kontakt med andra kvinnor, från olika yrkesgrupper och i olika åldrar. Det är intressant att besöka olika arbetsplatser och få höra om olika jobb. Och samtidigt jobbar vi med välgörenhet.

Lokalt och internationellt

Zonta samarbetar med FN och deltar i olika projekt. På det sättet behöver man inte ha en egen organisation på plats i utvecklingsländer. Under årens lopp har projekten handlar om allt från trafficking och utbildning till att hjälpa kvinnor bli företagare.

För alla tre medlemmar är det i första hand internationellt man vill påverka, men man hjälper också på lokal nivå.

– Allt arbete behövs, problemen är olika lokalt och internationellt. Jag vill jobba för jämställdhet, säger Anita Westerholm.

Pirkko Grönroos säger att föreningen kanaliserat hjälp till familjer i Raseborg via Raseborgs krishjälp.

– Här lokalt finns många olika aktörer som ger konkret hjälp då människor är i nöd. Vår uppgift är snarare att påverka den samhälleliga diskussionen, säger Pirkko Grönroos.

Hon tar me too-rörelsen som exempel. Där ser man som sin uppgift att hålla diskussionen vid liv och öppna upp olika vinklingar.

– Vi vill ha en fostrande roll. Det gör vi genom att ge de svenskspråkiga eleverna i gymnasierna ett teaterbesök.

I slutet av mars får de se pjäsen True love sucks av Teater Taimine. Pjäsen handlar om tonåren, sex, porr och respekt. För finskspråkiga elever ordnas evenemang i höst.

Modeshow och rekrytering

Eftersom klubben sysslar med välgörenhet ordnar man olika publika evenemang. Ett årligt återkommande är vårmodeshowen med lokala mannekänger i Aulan i Ekenäs.

– I år hålls den 8 april. Medieprofilen Janne Grönroos och skådespelaren Sixten Lundberg är konferencierer. De utlovar en show som är mer än en mannekänguppvisning, säger Pirkko Grönroos.

Klubben har i dag cirka 40 medlemmar.

– Vi mår bra och njuter av verksamheten. Vi välkomnar nya medlemmar och ordnar ett rekryteringstillfälle på restaurang Piazza i Ekenäs den 26 april.

Fakta

Ekenäs zontaklubb grundades den 16 mars 1968.

Bytte namn till Raseborgs zontaklubb år 2011.

Ordnar olika evenemang för att samla in pengar till projekt som förbättrar kvinnors ställning i samhället.

Har egen webbplats https://zonta.fi/raseborg-raasepori

Zonta International är grundat 1919. Organisationen har nästan 30 000 medlemmar. Det finns drygt 1 100 klubbar i 67 olika länder.