För barnens bästa - men på vilket sätt?

Bild: Lina Enlund

En satsning på barnen blir i det långa loppet en förmånligare lösning. Ett program ger klara kriterier hur man beaktar helheten.

På fredag hissas flaggan för första gången för barnkonventionens dag den 20 november. Dagen uppmärksammas också på statligt håll med direktsändning på statsrådets Youtube-kanal där bland annat republi...