Fondstöd är ett livsvillkor för föreningar: "Det kom i grevens tid"

Hangö Brankis får ett verksamhetsbidrag på 10 000 euro av Kulturfonden. Fondens vd Sören Lillkung besökte Hangö i samband med en diskussion om föreningens framtid och en ny samarbetsmodell, som sedan förverkligades. Bild: VN-arkiv/Harald Grönstrand

Kulturfonden fördelar 23 miljoner euro på drygt hälften av de 3 000 sökande. 1,48 miljoner av bidragen går till aktörer med hemort i Västnyland.

Av bidragen i Västnyland går den största delen, nästan 350 000 euro, till utbildning och vetenskap. Den största bidragande orsaken är Tvärminne zoologiska station, som får det största enskilda bidrage...