Folkkära motiv och dis i Ekenäsbilder

Disigt. Så här drömskt framstår Knipan i en av Patrick Bagges bilder. Bild: Patrick Bagge

Knipan, det ensamma trädet vid Västvallen och kyrktornet hör säkert till de mest fotograferade motiven i Ekenäs. De återfinns också på Patrick Bagges utställning.

Många av Patrick Bagges bilder har visats på ortens Facebook-grupp där några populära motiv är frekventa. Sammanhanget bjuder på en positiv bildkommunikation kring de gemensamma folkkära miljöerna och...