"Folk vill veta vad farfar gjorde i militären"

Forskarparadis. Pertti Hakala är forskare vid Riksarkivet. Han berättar att släktforskare har varit trogna besökare av arkivet i alla tider. Bild: Jonatan Sparv/SPT

Riksarkivet tar emot allt ifrån domstolshandlingar till brev till jultomten. På grund av statens nedskärningar har Riksarkivet nu öppet mer sällan än tidigare. Samtidigt har digitaliseringen lett till att material finns tillgängligt via internet.

Var och en har rätt att begära ut handlingar och dokument från Riksarkivet, så länge de inte är sekretessbelagda. Det går att finna både statliga och privata handlingar i arkivet. Släktforskning loc...