Följande problemhus: Sjundeås kommunhus

Även i kommunhuset i Sjundeå har det upptäckts mögelskador. De finns i akustikskivor i taket, vilka nu byts ut.

Under november–januari byts flera av akustikskivorna i kommunhusets tak ut. Orsaken är att man har upptäckt mögelskador i skivorna.

– Det har bildats kondens på grund av den kylapparatur som blåser kall luft. Tillsammans med damm har det bildats mögel, säger Sjundeås tekniska chef Markus Moisio.

I kommunhuset har man också upptäckt mögelskador innanför gipsskivan på en mellanvägg. Väggen har rivits.

Klagar på inomhusluften

Personal som jobbar på olika håll i kommunhuset har klagat på symtom på dålig inomhusluft. Kommunen kommer att balansera luftkonditioneringen i byggnaden i december och nästa år granskas taket. Utifrån resultatet av granskningen fattas det sedan beslut om vilka reparationer som måste göras. I investeringsbudgeten för nästa år finns pengar för takreparationen reserverade.

Tätheten av konstruktionerna i kommunhuset kommer att granskas då det blir kallare, eftersom resultaten är tydligare då.

– Vi gör ett test med undertryck i huset när det blir kallt, för att se om det läcker in något från konstruktionerna, säger Moisio.

De fel som hittats ska åtgärdas och därefter kommer ärendet att behandlas i inomhusluftsgruppen i januari. Om åtgärderna inte hjälper upp situationen måste en mer omfattande kartläggning göras i kommunhuset.

Undertryck åtgärdat

Också i hälsovårdscentralen har kommunen försökt åtgärda problemen med dålig inomhusluft genom att balansera ventilationen.

– Då vi skulle göra det upptäckte att det har varit ett jätteundertryck i byggnaden, vilket betyder att vi har sugit in allt möjligt som finns i konstruktionerna. Nu har vi balanserat det och hoppas att situationen lättar.

Moisio räknar med att det tar två-tre veckor innan åtgärden kan börja märkas, i och med att personalen blivit utsatt för den dåliga inomhusluften under en längre tid.