Följ ett litet frö på ett kretslopps resa

Inför döden är vi alla lika, så är det ju. Det gäller också för efterlevande, oberoende av om man är vuxen eller barn. Döden väcker frågor, men ingen har absoluta svar.

Kuun kukkia. Författare: Tanja Is. Utgiven i januari 2018 på eget förlag. 28 sidor.

Vi är alla lika ovetande eller lika kloka, fullständigt jämbördiga, kring de frågor som döden väcker. Oberoende av ålder. Sammanfattningsvis är det så här Raseborgsbon Tanja Is inleder sin nyutkomna barnbok Kuun kukkia (Månens blommor).

Hon började fundera på hur man ska prata om döden med ett barn i samband med att hennes mormor gick bort då hennes son var drygt två år gammal, berättar hon.

Och hennes bok fyller definitivt ett syfte där, att läsa den för ett barn med funderingar kring döden kan vara ett sätt att tala om ämnet, om ensamheten som stryper själen och märks i fuktiga ögon och känns i magen.

Och om det besynnerliga och fantastiska kretslopp ett liv ändå är. Om det häftiga i att ett frö kan gro, skjuta skott, växa, bli en blomma, blomma ut, bli till mull.

I boken får vi följa det lilla fröets letande efter sin vän, det stora fröet, det blir en fin symbios mellan orden och de detaljrika grafiska bilderna. Det är vackert, ledsamt och förtröstansfullt. Månens olika faser följer som ett pärlband genom bokens bilder.

Kanske också på svenska

Boken har Tanja Is gett ut på eget förlag.

– Jag valde att ge ut den på eget förlag eftersom jag inte ville kompromissa med det konstnärliga, säger hon.

Vad gäller bokens språk så började hon skriva den på svenska, men bytte språk. Delvis för att hennes mormor var finskspråkig, från Himanka i norra Österbotten. Det som till slut avgjorde var då Tanja Is hittade Pentti Saarikoskis finska översättning av Platons Faidros. Ett alldeles speciellt citat avgjorde, just det citatet finns också med i Tanja Is bok och berättar om hur själen i begynnelsen var klädd i fjädrar.

Stöd för utgivningen har Tanja Is bland annat fått av Svenska kulturfonden och Freelance graafikot. Om hon lyckas sälja hela upplagan kan det bli en svensk version av boken:

– Jag tog nu en upplaga på 200 exemplar och om jag säljer hela den använder jag pengarna till att ge ut boken också på svenska.

Boken kan exempelvis köpas i Kungsbokhandeln i Ekenäs och via Ad libris. På lördag blir det dessutom bokutgivningsfest i bokhandeln Nide! på Fredriksgatan i Helsingfors. Utgivningsfesten pågår klockan 11–14.

Kuun kukkia kan också köpas direkt av författaren. Kontaktuppgifter finns på Tanjais.com.

Johanna Lemström Reporter