Flytten av Korsmansgatan är dyrare än väntat – berg fanns på oväntade platser

Säkrare korsning. Korsningen mellan Korsmansgatan och Skvärgatan byggs om så den blir säkrare, berättar Jukka Takala som är direktör för tekniska och miljöverket. Bild: Sarah Grönstrand

Bygget av underfarten och flytten av Korsmansgatan blir dyrare än tänkt. Staten står för de extra kostnaderna för underfarten, men flytten av Korsmansgatan är stadens eget projekt och därför är det staden som står för de kostnaderna.

Underfarten, arbetet som görs på stadens och Trafikledsverkets gemensamma byggområde kring underfarten och flytten av Korsmansgatan blir dyrare än tänkt.– Det har kommit överraskningar och ändringar m...