Flytt blir nystart för arkiv

Robert Louhimies bär låda efter låda med handlingar ner i magasinen i Labyrintens källarvåning i Karis. Arkivens kontor och kundmottagning finns i den närliggande tornbyggnaden. Bild: Niclas Erlin

Arresten och Pojo lokalhistoriska arkiv delar nu lokal i Karis. Samarbetet ska gynna forskarna och andra lokalhistoriskt intresserade.

En injektion, något som gör en alert. Så upplever arkivföreståndaren Gunilla Lindholm den förändring som skett på lokalarkivsfronten i Karis. Lokalarkivet Arresten, som hon själv arbetar för, och Pojo...