Flygolycka i Ekenäs skärgård och en nödställd baron – sensommaren 1921 böjd på det mesta

VN 1921. Bild: Västra Nyland

Den västnyländska tillbakablicken fortsätter. Den här söndagen får du läsa utdrag ur Västra Nylands tidningar som utkom mellan den 23 augusti och den 3 september för 100 år sedan.

Nyttig kurs. Växtfärgningskurs anordnar Snappertuna Marthafilial å Total Storgård onsdagen den 7 september kl. 12 på dagen. Kursen pågår tre dagar och är kursavgiften för Martha-medlemmar 1 mark...