Flottilj 2020 tros ännu hinna i fatt sin tidtabell

Marinens kommendör, flottiljamiral Jori Harju håller fast vid att marinens fyra nya korvetter ska tas i bruk senast under år 2028. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Projektet Flottilj 2020 har dragit ut på tidtabellen. Marinens kommendör, flottiljamiral Jori Harju håller ändå fast vid att marinens fyra nya korvetter ska vara i operativt bruk helt enligt ursprungsplanen, alltså senast under år 2028.

Sju av finska marinens nuvarande fartyg ska tas ur bruk och för dem ska fyra ersättande korvetter byggas.Projektet Flottilj 2020 startade redan år 2015 och enligt ursprungsplanen ska korvetterna börja...