Flicka blev sparkad på skolgården

Bild: VN-arkiv

Aleksis Kivi-skolan ser över sina rastrutiner efter att en 8-årig flicka blev slagen och sparkad under en så kallad långrast. Både skolan och flickans föräldrar har polisanmält fallet.

Mobbningen började redan tidigare. Sedan kom en spark. Då skrev mamman till skolan att hon är orolig för dottern. Nästa dag blev flickan både sparkad och slagen ända tills några av hennes vänner sprang till rastvakten och bad om hjälp.

Rastvakten, den enda på 120 elever, var upptagen med att reda upp ett annat bråk på andra sidan skolgården och därför tog det en stund innan hjälpen nådde fram. Situationen upplöstes då läraren kom till platsen. Därefter fortsatte skoldagen som normalt för flickans del.

– Min dotter ringde mig genast då hon fick sin telefon i slutet av skoldagen och bad mig hämta henne eftersom hon blivit slagen och sparkad. Ingen hade kontaktat mig och berättat vad som hänt före det, säger mamman uppgivet.

Hon önskar att skolan hade kontaktat henne genast då situationen uppdagades. Att pojken som slagit dottern tvingats be om ursäkt har dottern inget minne av.

– Min dotter hade svårt att prata om vad som hänt. Hon var uppenbart chockad. Jag önskar att det skulle finnas fler vuxna ute på rasten på skolgården, så att misshandel av den här typen skulle gå att undvika. Flickorna som såg detta hända var också upprörda.

Skolan handlade rätt

Rektorn Pauliina Smolander bekräftar att varken flickorna som bevittnade händelsen eller den slagna själv utförligt kunde berätta vad som hänt för läraren.

– Vi kontaktade inte hemmet eftersom vi inte just då såg allvaret i situationen. Flickan var inte heller till synes skadad, så därför fördes hon inte på hälsogranskning. Det gör vi annars vid minsta lilla anledning.

Smolander beklagar det skedda och uppger att personalen nu ser över rutinerna för att göra skolvardagen trygg för eleverna.

– En del elever har uttryckt sin känsla av otrygghet i skolan efter det skedda. Jag har uppmanat lärarna att tala om det som hände med eleverna. Vi har också sett till att rastvakten nu har på sig en telefon ifall hjälp behövs till platsen.

Smolander lovar också utreda antalet rastvakter.

– Vi kan inte lova fler övervakare på gården innan vi sett över helheten innefattande klubbverksamhet och stödfunktioner som också förekommer på gården. Sällan är det bara en vuxen på skolgården. Men om vi ser att det behövs kommer vi att ha fler rastvakter i fortsättningen.

En konkret åtgärd som fallet leder till är att skolan ska bli bättre på att informera hemmet om det sker en olycka.

– Jag har poängterat att det är bättre att ringa hemmet för lätt, än att låta bli. Föräldrarna måste kunna lita på att skolan är en bra plats för barnen. Det inträffade är verkligt tråkigt. Vi behandlar mobbningsfrågan nu på olika sätt i de olika årskurserna, men inte utgående ifrån detta specifika fall, betonar Smolander.

Mer läsning