Flexibel vård ger barnfamilj ett mervärde

Friska. Hanna-Mari Kallio har sjukförsäkrat barnen Inka, Aino och Niilo, samt lilla Väinö som sover ute, men använder hellre kommunal vård eftersom den är snabb i Sjundeå. Bild: Jenny Paajes

Om det går att få vård snabbt i den egna hälsocentralen vänder man sig inte till den privata sidan. Inte ens fast man har försäkring.

Så här resonerar Hanna-Mari Kallio, fyrabarnsmor, som ogärna kör längre sträckor än nödvändigt om hon vet att hon kan få bra vård på den egna hälsostationen.

– Varför skulle jag då gå till en privat läkarstation? Min uppfattning om Sjundeå är att man alltid snabbt får en tid om situationen kräver det. Min äldsta dotter är sex år och jag kan räkna gångerna på min ena hand som vi sökt vård på andra ställen än i Sjundeå med våra fyra barn under dessa år.

Alla har inte pengar

Två andra Sjundeåbor, Mari Kaurela och Ralf Wahlberg, håller med om att man aldrig behöver vänta på en läkartid i Sjundeå.

– Jag ringde lite över åtta om att jag hade ont i armen fick en tid till klockan tio, säger Kaurela.

Enligt henne är man på hälsocentralen bra på att prioritera vilka patienter som behöver få vård snabbt. Sedan konstaterar hon att alla inte har råd att få vård på den privata sidan.

– Jag tycker inte man ska behöva spara pengar för att kunna gå till privatläkarmottagning. Det är ytterst viktigt att den kommunala vården är så god att man kan lita på den och veta att man får vård tillräckligt snabbt. Det skulle vara tråkigt ifall köerna var längre än de är här i dag.

– Relativt fort får man läkartider. Jag var orolig en tid då företaget Coronaria tog över efter Doctagon, eftersom vården särskilt på svenska hade fungerat så väl. Men det har visat sig att allt ännu i dag fungerar bra. De allra flesta sköterskor pratar svenska, jag tror verkligen att de satsar på att försöka hitta svenskspråkig personal, säger Wahlberg.

Ett tilläggsår

Företaget Coronaria har skött vården i Sjundeå sedan den 1 mars år 2014 och får fortsätta fram till 28 februari 2018. Meningen var att Coronaria bara skulle sköta vården fram till 2017.

– Men eftersom det ännu är oklart hur social- och hälsovårdsreformen ska påverka Sjundeå utnyttjade man möjligheten till ett optionsår, säger grundtrygghetschef Benita Öhberg.

Ansvarige läkaren på Sjundeå hälsovårdcentral Kristian Ulfves tror inte att optionsåret är hela sanningen varför Coronaria får fortsätta.

– Vi har helt enkelt gjort ett bra jobb, både ekonomiskt och kvalitativt. Vi har bra processer som är smidiga. Om Sjundeå varit missnöjd med vården, hade man nu haft en möjlighet att byta aktör. Det har man inte gjort.

Grundtrygghetsnämndens prognos för år 2016 är att budgeten understigs med 519 984 euro. Enligt Öberg handlar det goda resultatet om att man lyckats hålla så mycket av vården inom egen regi i kommunen.

– Det ska också sägas att personalen är flexibel, säger hon.

Varför så bra?

Ulfves håller med och listar därtill systemet där man ringer upp klienten och möjligheten att få hjälp vad gäller barnsjukdomsfall via en nätblankett som två av de system som gör vården smidig just i Sjundeå. Att kommunen är liten och att det därför sällan blir kö till läkare eller laboratoriet ska också beaktas i sammanhanget.

Men viktigast av allt är kanske att personalen trivs. Det säger sjuksköterskan Denise Rönnholm.

– Vi har en bra anda bland personalen. Vi samarbetar och konsulterar varandra, men också läkarna flitigt. Enheten är liten, så vi känner varandra bra.

Myntets andra sida

Att kunderna ska få bästa tänkbara vård är alltid prioritet nummer ett konstaterar både Ulfves och Rönnholm, men smakar det så kostar det menar Rönnholm.

– Vi sköterskor får jobba en hel del övertid för att få allt att funka smidigt.

Ulfves anser inte att det är ett problem.

– Visst kan någon tillfälligt känna att det är tråkigt att jobba över, men jag anser att vi har tillräckligt med skötare. Vid sjukledigheter blir det nog bråttom.

Rönnholm, som jobbat här också då vården sköttes av Doctagon, tycker till skillnad från Ulfves att sköterskorna kunde vara fler.

– Jämför man med läget då kan jag konstatera att vi har en till två sköterskor färre på jobb varje dag. Det märks i vår arbetsbörda.

Det som hjälper upp situationen är att Coronaria infört ett system med en jourläkare, vilket i praktiken betyder att den läkaren enbart har hand om akuta fall.

– Det betyder att vi alltid kan ge läkartider åt dem som ringer på morgonen och har akut behov av läkartid. Tidigare jobbade vi i par, en skötare och en läkare och då akuta fall kom in blev läkarna avbrutna för att ta itu med de patienterna, vilket i sin tur kunde orsaka kö. På den punkten har vi blivit smidigare, säger Rönnholm.

Smidigheten märks

Att det finns en viljestyrka bland personalen att hjälpa syns i små saker enligt Hanna-Mari Kallio som rätt ofta blir tvungen att besöka hälsostationen med sina barn.

– Personalen hälsar alltid glatt på oss, till och med i butiken hälsar de, jag får en känsla av att de känner oss. Ingen går i korridorerna med skyndsamma steg med näsan i vädret. De talar till barnen och inte bara till mig som förälder, listar Kallio.

Men förutom att servicen är vänlig på en liten hälsostation så menar Kallio alltså att den också är snabbare än om hon går privat.

– Vi kommer alltid hit på vardagarna, jag tänker inte ens på alternativet att då gå privat. Annat är det på veckoslut och kvällar om det sker något akut.

När hon förra veckan var med om en situation som krävde akut vård var hon glad att det skedde dagtid och under veckan. Det var hennes yngsta son, ettåringen Väinö, som fick fingret i kläm mellan den lokala pizzerians dörr.

– När vi fick upp dörren igen såg jag att tummen bara hängde lös från handen. Det var skrämmande. Men när vi väl kom till hälsostationen lyckades personalen genom att trösta mig och visa förståelse för min oro övertyga mig om att allt kommer att bli bra. Väinö som var förkrossad och bara grät tog de också ömt hand om. Den sortens vård ser man inte överallt.

Sök vård på annat håll

Kristian Ulfves anser att familjer med försäkringar gott kunde vända sig till den privata sidan för att få vård också under vardagar.

– På så sätt kunde vi har mer tid och resurser för dem som inte har råd med försäkringar, säger han.

För Kallio kommer det inte på fråga att tänka så. Hon ser mer försäkringarna som att ha ett paraply med sig en solig dag.

– Man vet aldrig när det börjar regna. Det känns tryggt att ha försäkringen ifall att. Men att få empatisk och korrekt vård nära det egna hemmet känns som ett privilegium för oss som bor här i Sjundeå. På annat håll får man köa.

Återuppringningssystemet NISPA för att underlätta telefontrafiken och köandet i tidsbokningen. Om numren är upptagna och den två minuters väntetiden har gått ut styrs samtalet till återuppringningssystemet. Ifall ett ringbudsmeddelande har lämnats tar hälsocentralens personal kontakt med klienten under samma dag.

Nätblanketten Muksutohtori för föräldrar som inte har ett akut ärende. Genom att skriva in barnets symtom eller en eventuell fråga, också utanför öppettiderna, får man ett svar senast följande dag innan klockan nio av en vårdare eller inom en timme om frågan skickas under öppettiderna. I svaret ges förslag på vård i hemmet eller en läkartid.

Mer läsning