Flera nivåer av tid

Både Novias fotostuderande och Sofie Jokinen ger oss orsak att reflektera över begreppet tid, och hur olika tidsepoker eller tidpunkter under ett dygn skapar tidslager.

Utställning 1: From old to new, Fotostuderande från Novia

Utställning 2: Sofie Jokinen: Meanders of Time

Tid: 12.1–24.2. Plats: Galleri Zebra, Fokus Karis. Öppet: Ti-fr 12-18, lö 12-16.

De två aktuella utställningarna i Zebra bjuder på många intryck eftersom uttryckssätten är lika många som utställarna, det vill säga 17 studerande från Novia och därtill Sofie Jokinen som dels har en yrkesexamen i foto, dels en yrkeshögskoleexamen från Åbo konstakademi.

Sofie Jokinens bilder är mycket måleriska och för tankarna till romantikens målarkonst. Hon har färdats med båt längs en flod där hon fångat både strömmande vatten, ljusets speglingar och färgernas skiftningar. Det ligger en arbetskrävande process bakom de vackra fotona. De är konstruerade genom att digitala negativ tagna vid olika tidpunkter har kombinerats till en bild. Fotoögonblicket är inte längre en bestämd tidpunkt utan bilden består av flera tidslager.

Arkiv som inspiration

Utgångspunkten för andra årets Noviastuderande, som jobbar med Finlands 100-årsjubileum som övergripande tema, är arkivbilder från Jakobstads museum. Alla medverkande har låtit sig inspireras av arkivfotona till egna bildserier.

– Numera söker vi ytlig information, oftast på Google, och snabbt ska det gå. Att gräva i arkiv är något helt annat. Det finns massor med kunskap i våra arkiv och jag hoppas det här projektet fördjupar studerandes intresse för kunskapskällorna, säger läraren Lars Rebers.

Roliga idéer

Som exempel på de högst olika sätten att förverkliga idén kan nämnas Aja Lund som använt gamla bilder från "Handelsesplanaden" men i varje bild planterat in något från en annan tid, till exempel vår egen. Med helheten reflekterar hon över vårt sätt att konsumera, och skapar samtidigt mycket konkreta tidslager. Det är roligt att söka och upptäcka elementen från en modernare tid i de olika bilderna.

Tidshopp. Aja Lund har i gamla bilder placerat in människor eller element från en modernare tid. Bild: Kevin Stewart

En intressant idé förverkligar också den rumänska utbytesstuderanden Robert Bouariu som ur olika gruppfoton retuscherat en del av personerna. De som inte klarade sig, de som utplånades, förklarar han.

Sharona Sandell tar fasta på matkulturen. Vad var normalt på bordet under tidigt 1900-tal? En inspirationskälla är även Lars Sunds bok Lanthandlerskans son som hon citerar. Bilderna är enkla och rediga.

Marit Lundström