Flera kommunanställda i regionen kan ha fått för låg lön

Rätt lön? I flera västnyländska kommuner utreder man nu om det finns anställda som fått behörighetsavdrag på lönen på ogiltiga grunder. Många av de misstänkta fallen återfinns inom småbarnspedagogiken. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Finska Yle berättade den 20 augusti att det betalats för lite lön till tusentals kommunalt anställda under flera år. Detta har även skett i åtminstone Raseborg Ingå och Sjundeå.

Det är fråga om en förändring som skedde i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta) 2012. I avtalet bestämdes att kommunerna inte får betala lägre lön till personal på grund av avsaknad behörighet om man utför lika krävande uppgifter. Detta missade många kommuner att tillämpa. Nu ansöker flera av de drabbade om lön retroaktivt.

Enligt personalchef Johan Nylund finns det ett tjugotal ordinarie anställda i Raseborg som har behörighetsavdrag. Av dessa återfinns över hälften inom småbarnspedagogiken.

– Huruvida dessa avdrag är befogade enligt kollektivavtalet kan jag inte svara på ännu, det utreder vi. Det är de facto helt möjligt att ha behörighetsavdrag, men det måste basera sig på rätt sak.

Nylund vill inte spekulera om hur stora de eventuella ekonomiska kompenseringarna kan vara.

Personalsektionen i Raseborg ska behandla ärendet den 5 september.

Främst närvårdare

Mona Böhme är Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers huvudförtroendeman i Raseborg. Av föreningens 246 medlemmar har fyra tagit kontakt hittills.

– Men jag tror det kommer att bli fler.

Enligt Böhme finns det fall inom flera fackföreningar, bland annat i Tehy och JHL.

– Det gäller främst närvårdare men också andra.

Böhme säger att de aktuella behörighetsavdragen är en mångfasetterad fråga.

– Personalen upplever det på ett sätt men vad står det i arbetsavtalet? Det styr arbetsuppgiften. Och hur ser arbetsgivaren och personalsektionen på frågan? Så mycket mer kan jag inte säga i detta skede.

Utreds i Hangö

I Hangö utreder man saken för tillfället och personalchef Nina Granqvist kan därför inte uttala sig om hur det ser ut för Hangö stads del.

– För tillfället kartlägger lönekontoret i vilken omfattning man eventuellt betalat en lägre lön till obehörig personal. Därefter granskas motiveringarna till lönesättningen för varje enskilt arbetsförhållande i samarbete med den anställdas förman och huvudförtroendeman, meddelar Granqvist.

– Vår målsättning är att vi ska ha utredningen klar inom september månad.

"Varit omedvetna"

Även i Ingå finns det flera fall av avtalsvidriga behörighetsavdrag.

– Tyvärr är detta aktuellt också i Ingå eftersom vi varit omedvetna om den förändring som skett i Akta. Hos oss gäller det ungefär ett tiotal personer varav de flesta varit anställda inom bildningen men enstaka fall finns också inom vård och omsorg, meddelar personalchef Anne Peltola.

I Sjundeå undersöker man saken och några anställda har tagit kontakt.

– Tyvärr verkar det som att vi också har tillämpat kollektivavtalet fel. Vi strävar efter att få en bild av situationen i hela kommunen och sedan åtgärda löneoklarheterna så fort som möjligt, säger Sinna Tervonen som är personalchef i Sjundeå.

Kyrkslätt verkar vara ett undantag i sammanhanget om man får tro personalchef Ulla Palmroos.

– Vi har och har haft olika arbetsbeskrivningar för behöriga och obehöriga barnträdgårdslärare i Kyrkslätt. De olika arbetsbeskrivningarna finns skriftligt. Vi har gått igenom processen med fackföreningarnas förtroendemän och vi påminner cheferna många gånger under året. Så problemet i fråga gäller inte Kyrkslätt.

Mer läsning