Flera fördelar med att verka på bruksort

Flera skift. Mats Paananen och Tom Isaksson säger att produktionen i Åminnefors rullar på i jämn takt. Bild: Lina Enlund

Celsa Steel för vidare industritraditionerna i Åminnefors.

Det är rätt stilla i Celsa Steels hallar här i Åminnefors den här förmiddagen när VN bekantar sig med företaget.

Inget öronbedövande buller, trucktrafiken är blygsam. Traverskranarna i taket står stilla.

Men det tillfälliga lugnet bedrar.

I flera av hallarna ser man stora mängder med färdiga leveranser som väntar på att transporteras vidare. I lagret och på den stora planen utanför en av hallarna skvallrar de stora mängderna med ännu oförädlat råmaterial om en omfattande verksamhet. Stål i form av stänger och spolar väntar på att behandlas.

Företagets vd Tom Isaksson som tillsammans med maskinskötaren Mats Paananen visar runt intygar att produktionen rullar på i sin givna takt.

– Normalt jobbar vi i två skift och vissa delar av verksamheten går i tre skift, säger Isaksson.

Förädlas enligt behov

Celsa Steel är den ledande tillverkaren av armeringsprodukter, såväl i Finland som i Europa.

– Det är en smal nisch, men i den är vi stora, säger Isaksson och berättar att gruppens finländska företag, vars största enhet finns just här i Pojo, koncentrerar sig på den inhemska marknaden.

Företaget tillverkar olika produkter som används i samband med armering vid byggen. Råmaterialet klipps, bockas och svetsas enligt behov och syfte. Sortimentet är ganska stort och omfattar allt från stänger och nät till större och mindre specialkomponenter.

Pekar uppåt

– Vi lever helt med byggnadskonjunkturerna, säger Tom Isaksson och berättar att armeringsindustrin är den första som känner av svängningarna i byggbranschen.

Nu är vi inne i en period med god takt, säger han. Celsa Steel har anställt fler och söker just nu några personer till sin försäljningsavdelning.

Den här tiden på året då byggverksamheten går upp i varv sysselsätts också många sommarjobbare, bland annat studerande.

Färdiga nät

Isaksson säger att företaget lägger ner en hel del energi på att skräddarsy och förbättra produkterna. Färdigt måttade armeringsnät är ett exempel på hur branschen utvecklas, säger han och förklarar att armeringen traditionellt gått till så att armeringsstängerna monteras ihop för hand på byggplatsen.

– Med en stor marknadsandel kan vi inte växa så mycket mera, men i stället satsar vi mer på att utveckla servicen, säger han och nämner som exempel de tredimensionella modeller av den tilltänkta armeringen som företaget kan erbjuda sina kunder.

Modellerna möjliggör en bättre planering av hela armeringen.

Till Mats Paananens arbetsuppgifter hör också att förbättra de inre arbetsprocesserna så att bland annat onödiga moment skalas bort. Han berättar att Celsa satsar hårt på säkerhet i arbetsprocesserna.

– Där är vi världsledande, säger han och berättar att flera olika åtgärder vidtagits för att man ska hålla sitt mål som är noll skadade under arbetet.

Lokal förståelse viktig

Celsa för vidare de långa industritraditionerna i Pojovikens innersta del. Isaksson och Paananen lyfter fram några klara fördelar med att verka på en traditionell bruksort.

– I de gamla industrisamhällena finns det en stor känsla för verksamheten, säger Isaksson.

– En annan fördel är att det på orterna finns en förståelse för skiftarbete.

När det gäller vardag och fritid kan jobb i skift innebära ett verkligt pussel för de anställda och deras familjer – och ju fler som lever enligt skiftesrytmen, eller kanske vuxit upp med den, desto lättare blir det för alla berörda parter, resonerar Tom Isaksson.

Med båt från Norge

Stängerna och spolarna som förädlas i Åminnefors kommer till största delen från koncernens eget stålverk i norska Mo i Rana, där metallskrot smälts ner till nytt råmaterial.

Transporten sker med båt till Finland och lossningen sker i företagets egen hamn i Skuru.

– Den är väldigt viktig för oss, säger Isaksson.

Fartygen kan lossa genast då de anländer, eftersom hamnen används endast för företagets egna laster. Inga köer uppstår, vilket sparar tid och pengar.

Den grundaste delen av farleden upp till Skuru, "tröskeln" utanför Ekenäs, gör att fartygen ofta måste lätta på en del av sin last i någon annan hamn i trakten innan färden kan fortsätta norrut. Det innebär ett extra moment i transporterna.

Celsas önskan att farleden borde muddras har inte gått i uppfyllelse, men trots det säger Isaksson att förutsättningarna att verka är hyfsade i det anrika bruksområdet.

– Vi har inga planer på att flytta någon annanstans.

Celsa Steel Service hör till Celsa-gruppen, som har totalt 8 000 anställda i olika länder i Europa. Det finländska bolaget hör till gruppens nordiska koncern.

I Finland har bolaget verksamhet på tre orter: Pojo, Esbo och Pälkäne. De anställdas antal är 144. I Pojo jobbar 68 personer.