Flera flyktingförläggningar stängs – bland dem Raasepori resort

Då de här asylsökande flyktingarna anlände till Raasepori resorts i september fick de välja bland de kläder som donerats till dem inför den stundande vintern. Nu ska förläggningen stänga. Bild: Lina Enlund

Migrationsverket har beslutat att lägga ner 33 förläggningar. En av dem är Raasepori resort i Karis. Vid Aavaranta i Kyrkslätt minskar antalet platser.

Migrationsverket uppgav i höstas att Mjölbolsta blir en permanent flyktingförläggning medan Raasepori Resort (före detta Raseborgsinstitutet) ska fungera som en nödlösning.

Nu har läget lugnat sig så pass att just den nödlösningen inte längre behövs och ska stänga senast 30 september.

Migrationsverket uppger att antalet asylsökande som kommit under årets första månader har varit måttligt och att platser samtidigt blir lediga när asylsökande lämnar landet frivilligt eller får beslut.

Beläggningsgraden för förläggningarnas inkvarteringsplatser är nu 82 procent. Eftersom det kostar att ha lediga platser är det inte lönsamt att hålla platserna tomma.

Färre platser på Aavaranta

Utöver de förläggningar som läggs ner går tidsbundna avtal ut för tio förläggningar.

Antalet inkvarteringsplatser minskas också vid ett flertal förläggningar vars verksamhet fortsätter. Det gäller bland annat Aavaranta i Kyrkslätt där antalet asylsökande ska minska innan juli.

Till följd av dessa åtgärder minskar antalet inkvarteringsplatser med sammanlagt 7 232, varav 613 finns vid enheter avsedda för ensamkommande minderåriga asylsökande.

Efter dessa och tidigare meddelade nedläggningar och minskningar av antalet inkvarteringsplatser finns det cirka 20 700 inkvarteringsplatser kvar vid enheterna för vuxna och cirka 1 700 platser vid enheterna för minderåriga.

Kort efter att migrationsverket meddelade om nedläggningarna uppgav Finlands röda kors att man upprätthåller beredskapen ifall kapaciteten behöver ökas igen.

Mer läsning