Flera direktörsjobb kan snart bli lediga i de västnyländska kommunerna

Vem ska regera i den här byggnaden efter att Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist slutar på posten nästa år? Bild: Jesper Sundström

I september 2022 har Ragnar Lundqvist varit Raseborgs stadsdirektör i fem år. Hans arbetsavtal är tidsbundet på just fem år, och han uppnår också pensionsålder. Raseborg behöver därför en ny stadsdirektör. Också Hangö och Sjundeå får inom något år söka sig nya direktörer. Först ut är ändå Lojo eftersom, stadsdirektör Mika Sivula byter jobb vid årsskiftet.

Raseborgs stad ska rekrytera en ny stadsdirektör. Orsaken är att Ragnar Lundqvists femåriga arbetsavtal löper ut.– Ragnars avtal löper ut i september 2022 och vi vill påbörja processen med att hitta e...