Fler utbildade audionomer behövs

Den senaste tvåspråkiga audionomutbildningen har ordnats 2010.

Man beräknar att cirka 15 procent eller 750 000–800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

Därför har jag uttryckt min oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Den senaste tvåspråkiga audionomutbildningen har ordnats 2010 av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Åbo Yrkeshögskola. Nio audionomer utexaminerades 2005 och tre audionomer 2010. Finskspråkig audionomutbildning ordnas inte heller varje år och endast några tiotal utexamineras då utbildningen ordnas. Många audionomer kommer att pensioneras under nästa decennium och bristen på både svensk- och finskspråkiga audionomer är oroväckande.

Frågan lyder hur regeringen tryggar tillgången till både svensk- och finskspråkiga audionomer.

Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP), ordförande för Svenska hörselförbundet