Fler farsdagar gynnar alla

Ett mer jämställt familje- och arbetsliv gynnar både familjen och samhället.

Ett par veckor efter fars dag deltog jag i lanseringstillfället av Nordiska ministerrådets rapport "State of Nordic Fathers" i Köpenhamn. Rapporten jämför hur föräldrar i de nordiska länderna förhålle...