Fler barn som målar i Raseborg

Färgglädje. Numera finns det ett bättre utbud för barn i Raseborg att via MBI redan tidigt få grund­undervisning i konst. Bild: VN arkiv

Den här hösten får fler barn i Raseborg möjlighet att uppleva färgglädje och konst. Satsningen kan ses som en alternativ form av ledd eftermiddagsvård.

– Det som ska böjas ska krökas i tid, säger Anna Ulff som är planerande timlärare i bildkonst vid Raseborgs MBI.

I år har institutet medvetet gjort en ökad satsning på grundundervisning i konst för barn och unga. Satsningen baserar sig på önskemål som kommit från föräldrahåll, där många önskat att undervisningen ska kunna ske nära den miljö där barnen också annars vistas.

Som exempel på hur man tillgodosett önskemålet kan nämnas bildkonstskolan för 7–10-åringar i Tenala. Den ordnas redan klockan 13 på måndagar i själva skolbyggnaden (Höjdens skola).

– Det här är en lite annan form av eftermiddagsverksamhet, säger Anna Ulff.

Rent konkret handlar det om en ökning på cirka 200–300 timmar på årsbasis för specifikt grundundervisning i konst för barn och unga. Sammanlagt erbjuder institutet cirka 1–200 timmar som fördelas på de olika verksamhetsorterna. I summan ingår även vissa kurser som inriktar sig på teaterverksamhet.

Alla åldersgrupper

Orsaken till att man nu har möjlighet att inom institutets verksamhet satsa på mera bildkonst för barn, är enligt rektorn Maarit Hujanen att det på senare år varit lättare att rekrytera lärare när kunniga och för ändamålet lämpliga personer flyttat till orten. Det finns även en strävan efter att utöka arbetet med traktens bildkonstnärer.

Från och med början av den här veckan har det varit möjligt att anmäla sig till barnens bildkonstskola Colorikus som omfattas av en mängd kurser för barn i åldrarna 5–14 år. Som exempel kan nämnas en kurs i serieteckning för barn och unga i Ekenäs med bildkonstnären Tanja Is som ledare.

Rödbeta för bebisar

Nytt för i år är en kurs i färgbad som riktar sig till bebisar i åldrarna tre till elva månader. Rent konkret handlar det om att stifta bekantskap med ofarliga färger. Kurserna som hålls i Karis erbjuds endast på finska i år.

– Vi försöker fånga upp alla åldersgrupper, även de allra yngsta för att kunna trygga tillväxten. För bebisarna handlar det om att kladda med färger och på det sättet bekanta sig med färgvärlden. Rödbeta och filmjölk ger till exempel upphov till en fin rosa färg, säger Anna Ulff.

Själv har hon för två år sedan flyttat till Fiskars där hon arbetar som bildkonstnär och drygar ut sina inkomster genom undervisning. Hur stort intresset för kurserna kommer att vara är i det här skedet svårt att förutspå, men Anna Ulff är själv positiv och vill tro att intresse finns.

Den här veckan är det hög tid att anmäla sig till barnens bildkonstskola Colorikus som ordnas av Raseborgs MBI.

Kurserna som även omfattar keramik riktar sig till barn i åldrarna 0–14. De hålls i Ekenäs, Karis, Svartå, Pojo och Tenala.

Mer läsning