Fler åtgärder behövs vid riksväg 25

Bild: Wilhelm Lindgren

Nu har äntligen den gamla in- och utfarten till Kodin Tavaratalo stängts och det har fått många tack. Det var ju inte en dag för tidigt! Jag försökte i många år från polisens sida få detta problem fixat, men då fanns inte den rätta viljan någonstans.

Nu är jag tyvärr rädd att detta problem, åtminstone till en del, har flyttats till följande korsning. Bilister som kommer från öst och skall svänga till höger in på Ekenäsvägen borde absolut ha ett minst 50 meter långt körfält för att kunna gruppera. Som det är nu är det en tidsfråga innan den första allvarliga påkörningen bakifrån kommer att ske!

Redan nu har det skett många panikbromsningar där och med tur har olyckorna kunnat undvikas.

Med andra ord borde de som har den rätta positionen snarast vara i kontakt med NMT-centralen/Trafikverket för att få detta åtgärdat.

Mats Lagerstam Ekenäs