Fler ägare, fler sjömil

Delningsekonomin borde skapa större svall inom båtbranschen. Det är vettigt att dela på utgifterna för en båt.