Fjolåret var bra för de lokala bankerna: "Bankerna har börjat göra olika val, och det syns"

Bild: Mostphotos

Både Västra Nylands sparbank och Andelsbanken Raseborg växte i fjol, både när det gäller kundmängd och förvaltade tillgångar.

Andelsbanken Raseborg fick i fjol 345 nya kunder. Den totala kundmängden ligger på 21 279, av dem är 11 233 ägarkunder. Hälften av bankens intäkter kommer från personkunder och hälften från företag.

Också affärsvolymen ökade, med 4,4 procent, vilket är snabbare än tillväxten inom verksamhetsområdet. Banken beviljade 78 miljoner euro i lån under fjolåret. Mest ökar lånen till företag.

– Vi har länge satsat på små och medelstora företag och att finnas till hand på ort och ställe. Det är det som nu hämtar tillväxt till oss. Vår marknadsandel växer, säger bankens vd Mats Enberg.

Från vilken bank tar ni kunder?

– Tidigare gjorde bankgrupperna ganska liknande strategiska val. Men i och med det långa utdragna ränteläget har bankgrupperna börjat göra olika strategiska val, och det är det som märks i verksamheten. Vi vill satsa lokalt och vara livskraftiga i regionen, säger Enberg.

Ett sätt att vara aktiva på området har varit bankens satsningar på pop up-verksamhet i hela regionen. I affärer, bibliotek och på evenemang har banken delat ut information speciellt om sina digitala tjänster.

– Många behöver hjälp med appar och webbanken. Det har vi försökt erbjuda med de här pop up-satsningarna. Men vi har också fokuserat på andra målgrupper, säger Enberg.

Valt att satsa på företag

Också Västra Nylands sparbank hade ett gott år i fjol. Banken fick nästan 1 300 nya kunder och vinsten ökade från 2 miljoner euro till 3,6 miljoner euro. Banken har kontor i Lojo, Kyrkslätt, Nummela och Högfors.

Även i Västra Nylands sparbank har lånen speciellt till företag ökat. Bankens tf vd Anne Toivonen säger att ökningen är ett direkt resultat av bankens egna satsningar.

– Vi har gjort ett strategiskt val att satsa på företagssidan, och det märks nu. Vi har ökat personalresurserna och jobbat aktivt på att få nya företagskunder, säger hon.

Banken växer särskilt i Kyrkslätt och Nummela, både på företagssidan och på den privata sidan.

Mer läsning