Fjärde bäst i klassen för kort

Coronapandemin satte mindre spår än väntat på flera håll. Onödigt dämpade förväntningar märks nu.

Finland är fjärde bäst i klassen när det handlar om att använda betalkort. Det framgår av en internationell jämförelse om kortbetalningar i Europa som konsultbolaget Boston Consulting Group gjort.Enli...