Fix-huset fylls och kan snart hysa bostäder

Trendigt. Monica och Juha Javanainen driver tillsammans företaget JCO Digital, som bland annat jobbar med digital design och sedan årsskiftet huserar i Fix-huset. Den trendiga dödskallen på väggen – i företagets Miami-inspirerade färger rosa och turkos – har den lokala airbrush-konstnären Mats Holmberg målat. Bild: Johanna Lemström

Efter att Raseborgs stad flyttade ut från Fix-huset i Ekenäs har det hänt en hel del. Kårkulla har flyttat in och håller bland annat företaget JCO Digital sällskap. Dessutom planeras det bostäder i husets äldre del.

Den del av Fix-huset som staden Raseborg hyrde tömdes vid årsskiftet. Sedan dess har mycket hänt – och mer är på gång. I planerna finns till och med bostäder, med utsikt mot Norra hamnen.

Fix-husets ägare Wilhelm Rosenlew vill bygga bostäder i byggnadens äldre del, den som vetter mot just hamnen.

Det är på de tre översta våningarna i den gamla delen av byggnaden som man planerar för bostäder. Tillsammans skulle de omfatta cirka 2 000 kvadratmeter. Man har fört diskussioner med staden och med museimyndigheter, säger disponent Juha Mustakangas.

– Det verkar inte omöjligt att få bygga bostäder i byggnaden, säger han.

Rosenlew poängterar att inget är klart ännu, men planer finns och man tror det finns en efterfrågan på bostäder i en vettig prisnivå på området.

– Från stadens sida har man välkomnat oss att komma med ett planläggningsförslag. Vi har anlitat en arkitektbyrå som jobbar med det. Men tidtabellen är litet oklar ännu, säger Rosenlew.

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store bekräftar att diskussioner förts och han ställer sig positiv till att man genom kommande planläggning kunde bygga bostäder i byggnaden.

Hurdana bostäder tänker ni er, Wilhelm Rosenlew?

– Bostäder för året om-boende, för vi tror att det finns en inflyttningsrörelse ditåt. Ett spår är att bygga sådana våningar som är bekväma för äldre, som saknar trösklar exempelvis. Eventuellt bygga en ny hiss i den ändan av huset eftersom den befintliga hissen finns mitt i huset, säger Rosenlew.

– Husets fasad är skyddad, men inuti huskroppen är ombyggnad möjlig, säger Mustakangas.

Den uthyrningsbara ytan är totalt 4 500 kvadratmeter stor och ungefär hälften är i dagsläget uthyrt.

TE-byrån kvar ett drygt år

TE-byrån, i folkmun kallad arbetskraftsbyrån, har verkat i Fix-huset sedan årsskiftet 2013–2014 och har enligt byråchefen Frank-Ole Hägglund ett hyreskontrakt som löper till utgången av år 2018.

– Att det går ut då beror på att landskapsreformen var tänkt att träda i kraft då. I och med reformen förändras hela vår verksamhet, mycket privatiseras. Nu har ju reformen skjutits fram, men om vi stannar här eller flyttar någon annanstans tills den träder i kraft är oklart.

Kårkulla som flyttade in i april i år har ett hyreskontrakt som också löper ut per den sista december 2018, säger enhetschef Sabina Vaarimo.

Flera digiföretag

Sedan Raseborgs stad flyttade ut från årsskiftet har förutom Kårkulla även Monica och Juha Javanainens företag JCO Digital flyttat in, närmare bestämt i januari.

– Vi är ett kreativt företag som sysslar med allt från att skapa applikationer till att göra webbsidor och sköta företags digitala marknadsföring, säger Juha Javanainen.

– Bland våra kunder finns Kopiosto och Otavamedia, men också företag i USA, säger Monica Javanainen.

I Fix-huset finns därtill Henning Swibodas it-företag Norplex sedan fem år. Det erbjuder data- och servicetjänster för företag.

– I huvudsak är mitt företag verksamt i Norge, men vi är helt öppna för att betjäna finländska kunder också, säger Swiboda.

Han får sällskap av ett annat norskt företag i samma bransch från september. På väg att flytta in är därtill två starka lokala bokföringsbyråer. Den ena är Björn Lindqvists Papper & hus.

– Vi har blivit för trångbodda på Stationsvägen, säger Lindqvist.

Hans företag flyttar in på andra våningen, mot Norra hamnen till, från och med den 2 oktober.

Mer läsning