Fiskvägar i Åminnefors och Billnäs får anläggas

Lov för fiskvägar vid kraftverken i Åminnefors och Billnäs (bilden) har beviljats. Bild: VN-arkiv

En lång rad bygglov och åtgärdstillstånd har igen beviljats i Raseborg, däribland för fiskvägar vid kraftverken i Åminnefors och Billnäs.

Byggnadsinspektörerna i Raseborg har beslutat om följande bygglov:

Krokbyvägen 373 b, Tenala, tilläggstid för bygglov för en bastu.

Frihetsvägen 16 Ekenäs, fasadändring, reparation av taket samt byte av källarens garagedörr mot ingångsdörr och fönster.

Skallbölevägen 562, Tenala, tilläggstid för bygglov.

Åsvängen 26, Karis, förlängning av lov för nytt bostadshus med ett år.

Grabbskogvägen 366 c, Ekenäs, förlängning för slutförandet av byggnadsarbeten för ekonomibyggnad med två år.

Sigfrid Olais gata 1, Ekenäs, fasadändring, byte av dörr mot gården.

Prästön 12, Bromarv, förlängning av giltighetstiden för slutförandet av byggnadsarbeten för fritidsbostad med ett år.

Padvavägen 1560, Bromarv, bastu, fritidsbostad.

Oxelviksvägen 94 a Bromarv, ny ekonomibyggnad.

Gropvägen 19, Ekenäs, ny kontor- och lagerbyggnad på 466 kvadratmeter.

Gamla Åbovägen 82, Skuru, förlängning av giltighetstiden för slutförande av byggnadsarbeten med ett år.

Bergviksvägen 1, Ekenäs, ett servicehus med 17 platser för boendeändamål, samt en enhet för stödboende.

Gråströmsvägen 574, Karis, tillbyggnad på gäststuga.

Ekorrstigen 7, Ekenäs, fasadändring, staket, stödmur samt sex solpaneler.

Miljam Stäubers väg 4, Tenala, förlängning av giltighetstiden för slutförandet av byggnadsarbeten, ekonomibyggnad

Hedvig Sohlbergs gata 3, Ekenäs, förrådsbyggnad på 6 kvadratmeter.

Degernäsvägen 40, Fiskars, utvidgning av affärsbyggnad.

Prästängsgatan 25, Ekenäs, bygglov för sidobostad.

Dalkarbyvägen 3, Skuru, tillbyggnad av bostadshus.

Södra Odensövägen 123 b, Ekenäs,en 40 kvadratmeter stor brygga.

Båssakärrsvägen 10, Ekenäs, ekonomibyggnad.

Rusthållsvägen 6, Ekenäs, tillbyggnad av bostadsbyggnad.

Ten-Marvägen 63, Lappvik, lider 4 kvadratmeter.

Lundvägen 158, Bromarv, ny ekonomibyggnad.

Rusthållsåsen 9, Bromarv, ny bostadsbyggnad, ny ekonomibyggnad.

Grevö Lilla Mistön, Ekenäs, tillbyggnad av bastubyggnad samt ändring av användningsändamål från ekonomibyggnad till uthyrningsstuga.

Valsverksvägen 17, Åminnefors, byggande av fiskväg vid kraftverket.

Bromarvvägen 1680, Bromarv, fasadändring.

Riskilsvägen 199, Snappertuna, förstorande av egnahem.

Tempelgatan 12, Karis, fasadändring; ändring av fasadfärg på bostadsbyggnad och ekonomibyggnad.

Hammarsmedsvägen 32, Billnäs, byggande av fiskväg vid kraftverket.

Källarbackavägen 43, Ekenäs, ekonomibyggnad/förvaringshall.

Mer läsning