Fiskvägar fick extra pengar – byggstart i vår

Trappan upp. Så här kommer fiskvägen i Billnäs att se ut. Den beräknas vara klar i maj 2019. Bild: Kristoffer Nöjd

I vår inleds byggandet av de två första fiskvägarna i Svartån. Entreprenören är vald och projektet har fått statlig tilläggsfinansiering. Processen har tagit över tre år.

– Det är i grevens tid. Ska ekosystemet räddas så är det nu, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Han är glad att projektet förverkligas. Hans första motion som politiker handlade om just fiskvägar i Svartån.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Svartåns fiskvägar en tilläggsfinansiering på 320 000 euro. I och med detta kan de lägre fiskvägarna, Åminnefors och Billnäs, byggas i vår. Svartån är ett av den nationella fiskvägsstrategins spetsprojekt. Som ett av regeringens 200 spetsprojekt har fiskvägarna i Svartån beviljats 800 000 euro.

– Konkurrensen om pengarna var stor. Och utan statsstöd skulle projektet inte ha blivit av, konstaterar Piia Nordström från Raseborgs stad och Jaana Pönni från Västra Nylands Vatten och Miljö.

Statens finansieringsandel i byggandet stiger till 1,12 miljoner euro. Statens andel är nu 45 procent.

Raseborgs stadsstyrelse beviljade i måndags 110 000 euro i tilläggsfinansiering. Lojo stad ska behandla ett anslag på 60 000 euro den 6 mars då stadsstyrelsen möts. Av Karisåns fiskeområden deltar Pojo-Ekenäs och Lojosjöns fiskeområden i finansieringen av fiskvägarna med sammanlagt 70 000 euro. Även Sappi i Gerkäns deltar i finansieringen.

Raseborgs stad, Freshabit LIFE IP Karisån-projektet och styrgruppen för projektet Lohikalat Karjaanjoelle – Vesistövisio 2021 har arbetat med projektet. I den gemensamma styrgruppen är Koskienergia Oy, Jyväskylä universitet, Forstyrelsen, Naturresursinsitutet och Ekoenergia-märket representerade utöver områdets kommuner och Västra Nylands Vatten och Miljös representanter.

Första vägen redan i år

Raseborgs stad har valt företaget som ska utföra arbetet. Stadsstyrelsen valde GRK Kallio från Vanda vars anbud är 2,51 miljoner euro. Sammanlagt sju anbud kom in. Enligt Nordström fanns det lokala firmor som var intresserade av entreprenaden.

– De var dock för dyra, säger hon.

Byggandet inleds i april-maj i Åminnefors och i maj i Billnäs. Fiskvägen i Åminnefors beräknas vara klar i december 2018 och fiskvägen i Billnäs i maj 2019. Förverkligandet av de två första fiskvägarna öppnar 24 kilometer å med sidobäckar för fiskar att leka i.

Regionförvaltningens tillstånd för byggandet erhölls våren 2017. Det byggs också rutter som gör att fiskarna kan vandra nedåt i ån.

– Nu får vi börja bygga, vi når målet. Vi måste bara komma ihåg att det antagligen kommer att ta årtionden av och långsiktigt samarbete innan vandringsfiskstammen återhämtar sig i Svartån, säger Nordström.

Beprövad modell

Vanligtvis överlever bara 40 procent av ynglen. Men i åar där det finns kraftverk med turbiner är andelen ännu lägre.

Svartån har fyra dammar och inga naturliga forsar. Att avlägsna dammarna skulle inte vara möjligt på grund av att stränderna är bebyggda. Det är heller inte aktuellt att avlägsna dammarna på grund av kostnaderna, inlösningssummorna sägs vara tiotals miljoner. Därför är fiskvägar det enda alternativet.

Den modell som byggs i Raseborg sägs vara beprövad.

– Det är lite som en Volkswagen med xenonbelysning. Man kan göra finjusteringar om någonting inte fungerar, säger Nordström.

Hur sannolikt är det då att de två övriga dammarna förses med fiskvägar?

– Raseborg har gett ett styrkebesked som fått så många att binda sig till projektet. Det har inte gått obemärkt förbi på ministeriehåll. Det är ett sexårigt projekt. Vi ligger före i tidtabellen. Vi kommer att få erfarenhet av de första fiskvägarna redan under detta projekt och jag hoppas vi hinner söka vattenlov för de två följande fiskvägarna innan projektperioden är över, säger Pönni.

Mer läsning