Fiskelag hoppas på åltillväxt i Ingå

Fortplantas. Ålynglen som importerats till Finland ska växa till sig innan de vandrar till Sargassohavet där de fortplantar sig. Bild: Centralförbundet för fiskerihushållning

Importerade ålyngel har planterats ut vid Älgsjölandet. Det lokala fiskelaget hoppas ålen åter ska få fäste i vattnen.

De fem hundra ynglen planterades ut på sin nya boningsort i Ramsjösjundet intill Älgsjölandet för drygt två veckor sedan. Det är Älgsjölandets fiskelag som tagit initiativ till åtgärden och betalat för ynglen.

– Det har länge varit tal om att vi skulle plantera ut fisk och först tänkte vi på gäddyngel. Men gäddor och gös finns det tillräckligt av, medan det inte har funnits ål i våra vatten på trettio år. Därför valde vi att satsa på ålar, säger Kim Bäckström som är vice ordförande i fiskelaget och var chaufför då ålynglen planterades ut.

Själva planteringen gjordes av Helsingfors stads fiskechef Jukka Linder.

– Fiskelaget ansökte om ynglen av Helsingfors stad, och utplanteringen skedde nära Helsingfors stads område på Älgsjölandet, säger Bäckström.

Växer långsamt

Ynglen var en del av en större sats ålyngel som importerades från floden Severn i England, via karantän i Sverige. Totalt importerade Centralförbundet för fiskerihushållning 81 500 ålyngel, som planterades ut på olika håll i Finland. Importen är en del av den ålförvaltningsplan som Finland har gjort upp, i och med att ålbeståndet i Europa minskat kraftigt. Enligt Centralförbundet för fiskerihushållning är ålen en mycket anpassningsbar fisk, och utplanteringar har gett goda resultat. I ett pressmeddelande konstaterar förbundet att forskning har visat att utplanterade ålar hittar tillbaka till Sargassohavet, där de förökar sig, lika bra som vild ål.

– Dessutom är chanserna ganska goda att de kommer tillbaka till det ställe där de har planterats ut. Platsen där vi planterade ut dem har smala sund, så det finns också en bra chans att de blir kvar där och bosätter sig, säger Bäckström.

Men än lönar det sig inte att börja värma rökugnen för ålarna. Det kan ta upp till åtta år innan de väger ett till två kilogram, vilket är vikten på finländska vandringsålar. Finska ålar är betydligt större än västeuropeiska ålar, vilket antagligen beror på att en högre vikt är en fördel på den 6 000 kilometer långa vandringen till Sargassohavet.