Fiskdöd i Snappertuna – syrebrist och värmebölja orsaken

Syrebrist. Den låga syrehalten i Persöfladan orsakar många fiskars död i den grunda havsviken, enligt Gustav Båsk. Bild: Anton Eklund

Fiske är en rolig hobby för många men i Persöfladan i Snappertuna har den varma sommaren och syrefattigt vatten lett till att fiskar har dött. Simning är inte heller möjligt i den grunda havsviken.

Döda fiskar flyter längs med vattenytan i det aningen bruna, klara vattnet. Det har under den senaste veckan blivit en vanlig syn vid Gustav Båsks sommarstuga i Snappertuna. – Det är första gången vi...