Fiskars ställning inom matturism stärks

Ägräs Distillery (bilden), Fiskarsin Panimo och Noita Winery får sällskap av Sveaborgs bryggeri i knivfabriken i Fiskars. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Fiskars Village och Uniq Drinks Finland inleder ett samarbete som ska stärka Fiskars ställning som en ort med matturism året runt.

Fiskars Group och Uniq Drinks Finland har knutit ett långt hyreskontrakt i den gamla knivfabriken i Fiskars. Uniq Drinks hyr drygt 3 200 kvadratmeter av Fiskarsbolaget.

I augusti i år övergick merparten av ägandet av Fiskarsin Panimo, Ägräs Distillery och Noita Winery till Uniq Drinks Finland tillsammans med Sveaborgs bryggeri.

Fiskarsin Panimo, Ägräs Distillery och Noita Winery har sedan tidigare verkat i knivfabriken och i och med utvidgningen kommer en del av Sveaborgs bryggeris verksamhet också flytta in. Det är merparten av Sveaborgbryggeriets produktion i Vanda som flyttar till Fiskars, produktionen på Sveaborg kvarstår.

"Stöder utvecklingen"

– Uniq Drinks är väldigt välkomna till Fiskars, det stöder utvecklingen av områdets livskraft. Det stärker också näringslivsstrukturen som bygger på hantverk och Fiskars ställning inom matturism året runt, säger Kari Selkälä, Fiskars Groups fastighetsdirektör.

– Hyresavtalet är långt och innebär att vi kommer göra märkbara investeringar både på produktionssidan och på upplevelsebesök i knivfabriken, säger Uniq Drinks vd Mikko Ali-Melkkilä.

Han säger att Fiskars är ett unikt turistmål med en lång historia och stor betydelse för den finländska produktionsindustrin.

– Vi för nu starkt fram dryckestillverkning som ett hantverk genom att utöka produktionen på orten.

Man lovar ta stor hänsyn till den omkringliggande miljön då man utvecklar verksamheten. Redan nu fäster bolaget stor vikt vid bland annat miljöpåverkan och cirkulär ekonomi. Det stöder också Fiskars Groups hållbarhetsprinciper, konstaterar Selkälä.

Besökscenter öppnar

För att utveckla konceptet med upplevelseturism har arkitekten Ari Bungers anlitats. Tanken är att besökare får ta del av produktionen i bryggeriet under besöken. Det har också tidigare ordnats rundturer i bryggeriet.

Under tiden för ombyggnadsarbetet i knivfabriken håller Fiskarsin Panimos butik öppet normalt. Besökscentret öppnar i slutet av sommaren 2021. Då återupptas även barverksamheten på stället.