Fiskars nya vd: Viktigt att förstå konsumenten

Många varumärken. – Det är inget problem att konsumenterna tänker på Iittala och inte på Fiskars, säger bolagets nya vd Jaana Tuominen. Oiva Toikkas fåglar går under varumärket Iittala. Bild: Leif Weckström

Likheterna är fler än skillnaderna, säger Jaana Tuominen som nyligen bytte vd-jobbet på Paulig mot motsvarande befattning på Fiskars. – I båda jobben gäller det att förstå konsumenterna och deras vardag.

När Fiskars förra veckan publicerade sitt delårsresultat för tredje kvartalet, var det Jaana Tuominen som presenterade siffrorna, trots att hon inte jobbat en enda av kvartalets dagar inom företaget. Vd-posten i Fiskars tillträdde hon först i oktober.

Bakom sig har Tuominen en mångskiftande karriär inom näringslivet, senast som koncernchef för livsmedelsföretaget Paulig. Precis som Paulig jobbar Fiskars med konsumentprodukter.

– Likheterna är fler än skillnaderna, säger Tuominen om sin gamla och sin nya arbetsplats, även om Fiskars produkter är mera varaktiga. För båda gäller att man måste förstå konsumenterna, veta vad som är viktigt i deras vardag och se hur vi kan underlätta den.

Enligt Tuominen har det varit fascinerande att se hur aktivt bolaget jobbar med förståelse av konsumenterna. Det sker inte genom att sitta i sin kammare och fundera över hur en yxa ska utvecklas, utan man är bokstavligen med i folks vardag och ser på vilket sätt man kan hjälpa till.

– Vår vision är att ge något speciellt till folks vardag. Vi ska se till att våra varumärken fortsätter att leverera guldkanten i vardagen, säger hon.

Många varumärken

Fiskars sax känner de flesta finländare till, kanske också företagets yxor och andra verktyg som bär Fiskars logo. Men i bolagets sortiment ingår också en lång rad andra varumärken, som Iittala, Arabia, Rörstrand och Royal Copenhagen samt brittiska Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton – alla gamla och anrika varumärken inom glas och porslin.

Att konsumenterna knappast i första taget associerar Royal Copenhagens serviser med finländska Fiskars är inget problem, säger Tuominen. Även om bolaget utåt mot konsumenterna har många varumärken, så är Fiskars ett bolag internt – som anställd är man anställd hos Fiskars, oavsett vilket varumärke man jobbar med.

– Vi har en gemensam företagskultur och gemensamma produktionsprocesser, stödfunktioner, ekonomiadministration och HR. Att konsumenterna tänker på Iittala och Arabia, och inte på Fiskars, är vi helt nöjda med.

Design, funktionalitet, kvalitet

Stilmässigt kan de finländska serierna med sitt stramare formspråk skilja sig rätt mycket från till exempel de brittiska med kraftigare uttryck, men enligt Tuominen finns det trots olikheterna klara gemensamma nämnare.

– Vi tror starkt på design och hantverk. Men våra produkter är inte bara formgivna för ögat, utan de är också lätta att använda och sitter bra i handen. Nyckelorden är design, funktionalitet och kvalitet.

Geografiskt varierar folks smak i viss mån, men enligt Tuominen hittar alla stilar sina vänner i varje land, även om någon är större än någon annan. Verksamheten Scandinavian Living, dit bland annat Iittala och Arabia hör, har gått bra över hela världen det gångna året, inte minst i Japan. Här hemma har Finlands 100-årsjubileum gett draghjälp tack vare olika jubileumsutgåvor. Ett annat jubileum firar Fiskars sax, som i år fyller 50. Den ikoniska saxen med orange skaft har tidigare i höst förärats en utställning på Designmuseet.

Inte så konjunkturkänsligt

Världsekonomin mår bra och konsumentförtroendet är på topp nästan överallt. Och det är förstås bra, säger Tuominen, men viktigare än konjunkturer är att vara relevant för kunderna.

– Vi tävlar ju om deras pengar, de väljer om de ska sätta dem på hemmet, resor, kulturupplevelser eller något annat. Vi är inte immuna mot konjunkturväxlingar, men konjunkturerna är inte allt.

För ett företag i konsumentbranschen är den kommande gåvosäsongen viktig. Just nu följer vd:n också med väderleken – en snörik vinter betyder fler sålda snöröjningsredskap som spadar, skovlar och isskrapor. Dollarkursen är en annan faktor som inverkar. Att dollarn tidigare i år har sjunkit i värde, har gjort att försäljningsintäkterna från USA räknat i euro har sjunkit. Men eftersom Fiskars har både kostnader och intäkter i dollar, påverkas bolagets resultat inte i lika hög grad.

Öppen för fler varumärken

Även om Fiskars i dag har många varumärken, finns det enligt Tuominen plats för fler – bara det rätta dyker upp.

– Vi vill ha tillväxt och växer gärna både organiskt och via företagsköp. Organisk tillväxt ska ske varje dag och möjligheterna är många med det vi redan har. Men om det dyker upp någonting som passar vår företagskultur och profil, så tittar vi gärna på det. Men när den dagen kommer så måste det vara det rätta, och det kan ta tid.

Profil

Namn: Jaana Tuominen.

Ålder: 57.

Bor: I Helsingfors, född i Åbo.

Familj: Man och vuxen son.

Utbildning: Diplomingenjör från Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi.

Karriär: Senast 9,5 år koncernchef på Paulig, dessförinnan GE Healthcare (tidigare Instrumentarium), jobb inom pappers- och elektronikindustri.

Fritidsintressen: Tränar på gym, gillar matlagning, läser skönlitteratur.

Fiskars

Finlands äldsta bolag, grundat 1649 i Fiskars Bruk.

Omsättning i fjol: 1,2 miljarder euro. Antal anställda: cirka 7 600, varav cirka 1 200 i Finland.

Försäljning i över 100 länder och egen personal i över 30 länder. Företaget har 16 fabriker i 9 länder.

Tre fabriker i Finland: Sorsakoski (kastruller), Iittala (glas), Billnäs (saxar, yxor och snöredskap).

Två affärsenheter: Living (duknings- och inredningsprodukter) och Functional (redskap för hus och hem samt friluftsliv).