Fiskars fortsätter förnya sig

Bild: VN-ARKIV

Under en månad har Fiskars nått över nyhetströskeln med flera nya utmärkelser.

Det var i mitten på 1980-talet som Fiskarsbolagets dåvarande vice vd Ingmar Lindberg fick en idé om att den tynande bruksorten i dåvarande Pojo kommun skulle väckas till ett nytt liv.Bostäder fanns me...