Fiskare överklagar gasledning

Finlands yrkesfiskarförbund överklagar regionförvaltningsverkets beslut att tillåta en gasledning mellan Ingå och Paldiski i Estland.

Gasledningen Blaticconnector har stött på patrull. Finlands yrkesfiskarförbund anför besvär mot tillståndet att lägga ner röret, främst för att det försämrar möjligheterna att bedriva trålfiske och därigenom har ekonomiska konsekvenser för yrkesfiskare.

Förbundet oroar sig framför allt för risken för att delar av trålen fastnar i röret och får fartyget att kantra. Den risken finns ifall röret ligger fritt på havsbottnen i längre etapper. Fiskarförbundet kräver därför att dessa sträckor får vara högst fyra meter långa.

Dessutom vill fiskarna att Balticconnector beaktar trålarlinjerna, så att gasledningen korsar dem så lite som möjligt.

Gasledningsföretaget fick tillstånd att lägga ner en naturgasledning mellan Ingå och Paldiski i Estland den 30.11.2017. Regionförvaltningsverkets tillstånd gällde muddring, marktäkt och fyllningsarbeten till havs före röret läggs, röjning av krigsmateriel, nedläggning av rören, lastning av sten på ledningen samt användning och service av röret.

Mer läsning