Fisk såldes med fel datummärkning

Hälsorisk. Myndigheter ser felmärkta produkter som en hälsorisk. Bild: vn-arkiv/Anna Malin

I slutet av april upptäckte inspektörer att kallrökt lax vid Ekströms fiskebod hade fel datummärkning. Myndigheterna ser allvarligt på händelsen, medan företagaren inte ser några hälsorisker.

Det var den 22 april som en inspektör från Sydspetsens miljöhälsa märkte att det förpackningsdatumet på kallrökt lax inte stämde vid Ekströms fiskebod. Fisk som förpackats samma dag som inspektionen var märkta som förpackade två dagar framåt på en söndag.

– Det verkade som att märkningen var satt i system, säger Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen.

Inspektören som upptäckt datumfusket tog till brådskande åtgärder och förbjöd försäljningen av fisken med hänvisning till livsmedelslagen.

– Vi ser det som allvarligt. Lagen säger att märkningen ska vara rätt, och det är för kundernas skull, säger Kuula som inte varit med om något motsvarande förut.

Ser ingen hälsorisk

Redan samma dag ändrades förpackningsdatumet till det rätta och företagaren Magnus Ekström meddelade att man nu ändrar praxis och ser över sina rutiner.

– En våg hade ett fel och datumet kunde lika gärna ha kastat åt andra hållet, säger han som förklaring till de felaktiga datumen.

– Vår fisk testas i laboratorium varje vecka, också mot bakterien Listeria, och håller i över en vecka efter det sista förbrukningsdatumet som står på förpackningen. Vi har inte något behov av att fuska.

Men det ser onekligen dåligt ut med fel datum på fisken. Hur ser du på situationen?

– Det är inte något fel på vår fisk, vi röker den med alved som vi alltid har gjort och testar den en gång i veckan. Många andra röker däremot med nåldynor med aromer, olja och salt, och i de fallen kan Listeria vara en fara. I nuläget måste man inte märka hur en fisk är rökt, vilket betyder att den del rökt fisk aldrig sett någon rök, säger Ekström.

– Det skulle vara en annan sak om vi orsakat matförgiftning, men det har vi inte.

Konservproblem

Förutom datumfusket har inspektörer också råkat på felmärkta konserver av märket Klädesholmen. Konserverna fanns både vid Ekströms fiskebod i Hangö och hos fiskaren Karl-Mikael Lindqvist vid Ekenäs torg. Förpackningarna saknade information på finska.

– Vi har lappar om produkterna och man kan alltid fråga någon här vid disken, de vet vad allt innehåller, säger Ekström.

Katianna Kuula på Sydspetsens miljöhälsa berättar att märkningen av varor just nu är inne i en övergångsperiod som varit krånglig. Nu är man på slutrakan av processen.

– Varor ska ha lika märkning inom hela EU, men det finns ännu kvar gamla paragrafer som också ska följas. Målet är att kunden ska få all information som behövs, säger Kuula.

Till årsskiftet borde övergångsprocessen med märkningen vara över.

– Med märkningen händer det misstag. Vi försöker hjälpa företagare med hur de ska märka sina produkter, säger Katianna Kuula.

I sin förklaring till Sydspetsens miljöhälsa lyfter man på Ekströms fiskebod fram att finskspråkig märkning av produkterna funnits på hyllan vid sillkonserverna, men att man beställt etiketter till burkarna efter att man fått reda på att varje enskild burk måste märkas. Däremot märkte inspektörer att man lagt fram konserverna till försäljning igen före de finskspråkiga etiketterna lagts på burkarna.

Hos fiskaren Karl-Mikael Lindqvist råkade inspektörer på konserver utan finskspråkig märkning i redan december, och företagaren lovade då rätta till märkningen. Ändå konstaterade en inspektör i april att sillkonserver utan finskspråkig förpackningsmärkning var till salu. Förklaringen då var att det var konserver från en ny sats. I slutet av april meddelade Lindqvist att etiketterna fått information på finska.

Livsmedelslagens syfte

Trygga livsmedelssäkerheten och en säker livsmedelshantering samt att säkerställa en god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna.

Säkerställa att informationen om livsmedlen är sanningsenlig och tillräcklig och att den inte är vilseledande.

Skydda konsumenten från hälsofaror och ekonomisk förlust som uppstår till följd av livsmedel som inte motsvarar livsmedelsbestämmelserna.

Säkra livsmedlens spårbarhet.

Säkra en högklassig livsmedelstillsyn.

Förbättra verksamhetsbetingelserna för livsmedelsföretagare.

Källa: finlex.fi