Fintraffic: Trafiken återhämtar sig

Vägtrafiken har återhämtat sig till nästan samma nivå som innan coronapandemin slog till, enligt Fintraffic. Bild: Ari Sundberg/SPT

Finlands vägtrafik återhämtar sig och är nu på nästan samma nivå som innan pandemin. Men för flygtrafikens del går det långsammare än i övriga Europa, enligt Fintraffic.

De upphävda restriktionerna syns även i trafiken som har blivit livligare under perioden juli-september, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic på onsdagen.

Vägtrafiken i Finland har återhämtat sig till nästan samma nivå som innan coronapandemin slog till. Också för tågtrafikens del kan man se en klar ökning.

"Det är anmärkningsvärt att kollektivtrafiken återhämtar sig långsammare än privatbilismen. Nu är det viktigt att se till att det finländska transportsystemet inte blir mer bilcentrerat som en följd av pandemin", säger Pertti Korhonen, vd vid Fintraffic, i ett pressmeddelande.

Flygtrafiken

Trots att också flygtrafiken har ökat, är återhämtningen långsammare än i övriga Europa, skriver Fintraffic.

Enligt Fintraffic beror detta på speciellt Kinas och Japans strikta reserestriktioner, som påverkat antalet mellanlandningar i Finland.

Fintraffic räknar med att flygtrafiken i slutet av året kommer nå 65 procent av nivån 2019. Den nuvarande uppskattningen är att man kan uppnå samma nivå som 2019 först 2023 eller 2024.