Fint verktyg i infoflödet

Sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling och kontrollera uppgifterna så väl som möjligt. Förhåll dig kritisk till informationskällorna.Låt de intervjuade få veta i vilka sammanhang deras u...