Finsk samgångsinvit i Sjundeå

Prövad. Sjundeå medeltida kyrka har stått för tidens tand men församlingarna har svåra tider framför sig. Bild: Mira Strandberg

En sammanslagning av församlingarna i Sjundeå ska diskuteras på initiativ av finska församlingen.

Församlingsrådet i Sjundeå finska församling vill att samfälligheten ber Esbo stift utreda möjligheten till strukturförändringar eller samarbetsformer för att trygga församlingarnas ekonomi.

– Det finns två nivåer i det här. Den första är att samtala med den svenska församlingen om att slå ihop församlingarna igen. Den andra är svårare och handlar om helheten Sjundeå, Ingå och Lojo eller Kyrkslätt, säger finska församlingens kyrkoherde Ismo Turunen.

Han är medveten om att en återförening av församlingarna har både motståndare och anhängare men säger att det helt krasst handlar om att spara. En gemensam församling skulle klara sig med mindre personal.

– Vi gjorde plusresultat i fjol men helhetstrenden är klar. Vi höjde skatteöret och klarar oss fyra, fem, sex år framåt men sen måste vi göra någonting annat. Vi har inget utrymme för investeringar.

Lagen hindrar sammanslagning

Svenska församlingens församlingsråd har ännu inte nåtts av beskedet officiell väg och har inte behandlat ärendet vid något möte. Vice ordförande Kurt Sandqvist säger ändå att man måste vara öppen för olika alternativ.

– Det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna ordentligt. Vi sitter ju i samma båt som den finska församlingen och samfällighetens ekonomiska resurser är knappa, säger han.

En sammanslagning är ingen ny idé i Sjundeå. Efter delningen 1998 (i praktiken delades församlingarna från början av år 2000) har den regelbundet återkommit, senast 2014 då nya förtroendevalda tillträdde sina poster i församlingarna. En rundringning som VN då gjorde visade att hälften av de förtroendevalda tyckte att en sammanslagning kunde vara en god idé.

Då som nu kullkastades tanken ändå av notarie Clas Abrahamson vid domkapitlet i Borgå stift. Orsaken står att finna i kyrkolagen.

– Det finns en lagparagraf som skyddar språkliga minoriteter, så det är inte sagt att det ens går att slå ihop församlingarna igen, säger han.

Lojo inget lockande alternativ

Det andra alternativet, att diskutera en större sammanslagning av enheter i regionen, är betydligt vanskligare att navigera. Alternativet att slå ihop Sjundeå församlingar med Lojo har utretts noga för några år sedan, då också kommunsammanslagningen mellan Sjundeå och Lojo var aktuell.

Förslaget väcker ändå ingen positiv genklang hos Kurt Sandqvist.

– Lojo är ett alternativ som har förekommit i förhandlingar om samarbete men det har tillsvidare inte lett till någonting konkret. Det finns nog ingen större entusiasm för det alternativet i samfälligheten. Om vi söker oss till en större samfällighet som Lojo så blir lilla Sjundeå helt i periferin. Det är inget lockande alternativ, säger han.

I tidigare diskussioner har en sammanslagning bland annat strandat på geografi.

– Senast var man helt enkelt inte mogen för det steget. Ekonomin var kanske lite bättre då, för fem år sedan, än nu. Vanligen gör man ju ingenting om det inte är absolut nödvändigt, säger Clas Abrahamson.

Storleken ett bekymmer

Abrahamson är inte överraskad över att finska församlingen letar efter åtgärder för att trygga sin framtid.

– Församlingen har kämpat länge med allt stramare ekonomi och vi har sett att Sjundeå svenska församling har fått dra in tjänster och ha tjänster gemensamt med den finska församlingen.

För den svenska församlingen är läget just nu ändå stabilare än på länge. Alla tjänster har fasta tjänsteinnehavare och verksamheten fungerar.

– Det är många år sedan vi har haft en sådan här situation. Om nuvarande läge gäller framöver så ser framtiden ljus ut. Vårt stora bekymmer är att församlingen är ganska liten, säger Kurt Sandqvist.

Mer läsning