Finns det en framtid?

Om vi fortsätter som nu räcker inga ”fondpengar” långt utan vi blir en ö i Nyland som förblir museal.

Alla suckar att Raseborg är en utmärkt stad utan en riktig framtid. Inga märkbara framsteg. Varför inte?

För att vi är situerade utanför Storhelsingfors? Nej för att vi inte gör vad vi borde göra, bjuda in nya familjer och företagare. Ingen från Grankulla skriver sig i Raseborg på grund av att inkomstskattesatsen är vad den är, men barnfamiljer söker sig dit där det finns service och den finns delvis i Raseborg. Skolor finns både i Karis och Ekenäs, daghem lite här och där, men ändå har vi ingen inflyttning trots att speciellt Karis har landsvägs- och järnvägsmässigt goda trafikförbindelser.

Arbetstillfällen kommer till då den digitala kabeln från Europa kommer till Karis med sitt datacentrum. Även andra industrier som till exempel skeppsinredning fordrar arbetskraft.

Kanske unga inte bryr sig om att flytta till Raseborg för att det inte "händer" något utanför semestersäsongen? Kanske unga har sett hur dött det är en vardagskväll, i både Karis och Ekenäs? Kanske man åker till Salo, Lojo eller Kyrkslätt och handlar där det finns urval? Kanske unga med barn inte har tid att snoka igenom alla småbutiker utan köper där man får allt på en gång någorlunda förmånligt.

Kanske stormarknaderna är något som unga föredrar? Kanske ett nytt centrum behövs för att locka nya familjer till Raseborg? Om vi fortsätter som nu räcker inga "fondpengar" långt utan vi blir en ö i Nyland som förblir museal.

Vill vi det?

Klaus Luomanen Karis, Raseborg

Mer läsning