Finnlines trafik till Rostock koncentreras till Hangö

Finnlines satsar fullt ut på Hangö. Bild: Arkiv

Rederiet Finnlines meddelade på fredagen att man koncentrerar sin trafik till Rostock och Gdynia till Hangö från och med sommaren 2018.

Det innebär att en ökning i fartygsstorlek och frekvens. För Hangö hamns del innebär det et betydande tillskott i linjetrafiken.

Förändringarna i Finnlines Östersjötrafik sker i maj-juni efter Finnbreeze-fartygens förlängningsprogram.

Rostock- och Gdyniatrafiken kombineras och koncentreras till Hangö. Det gör att Finnlines kan övergå till effektivare tonnage och på samma gång utöka antalet avgångar.

Det är i praktiken Finnlines trafik mellan Helsingfors och Rostock som flyttar till Hangö, den har tidigare varit någorlunda jämnt fördelad mellan Hangö och huvudstaden.

– Tillskottet för Hangö hamn är tiotusentals trailers på årsnivå. Det innebär en ökning på närmare 20 procent från dagens cirka 200 000 enheter. Det är ett betydande tillskott, säger hamnbolagets vd Anders Ahlvik.

Vi har fört en dialog och Finnlines har haft ett uttalat intresse för att utveckla trafiken över Hangö.

– Trafiken till Rostock i Tyskland, trafiken till Gdynia i Polen, en ökad trafik till Rostock och nu en koncentration till Hangö – det är den röda tråden, säger Ahlvik.

Hur många nya avgångar det är fråga om har Finnlines inte avslöjat.

– Men det intressanta är lasten, säger Ahlvik.

Han säger att hamnens kapacitet är tillräckligt.

– Vi bygger ju ut Västra hamnen för tillfället. Meningen är att den ska räcka till.

Det är Stevena som är Finnlines hamnoperatör i Hangö. Stevena bygger nya personalrum och maskinhallar där Satamaruokala nu står.

Mer läsning